Basiscursus NT2 – optimaliseren van onderwijs aan NT2-leerlingen

Basiscursus NT2 – optimaliseren van onderwijs aan NT2-leerlingen

NT2-leerlingen hebben specifieke behoeften in het leren van het Nederlands en zij komen specifieke knelpunten tegen in het onderwijs. NT2-leerlingen zijn leerlingen die thuis een andere taal of meerdere talen (maar niet Nederlands) spreken. Denk aan kinderen van expats, van vluchtelingen, maar ook kinderen die in Nederland zijn geboren waarvan de ouders een andere moedertaal spreken.

Leerkrachten met NT2-leerlingen in hun groep hebben vaak vragen over hoe zij deze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen in de (taal)ontwikkeling, het liefst zoveel mogelijk binnen het reguliere lesprogramma. Om goede keuzes te kunnen maken in het aanbod en de begeleiding van NT2-leerlingen, hebben leerkrachten specifieke NT2-kennis en tools (didactiek) nodig. Zoals kennis over de voor en nadelen van meertalig zijn in relatie tot het leren van Nederlands, mogelijke aanpassingen in de methoden om beter aan te sluiten op de taalleerbehoefte van NT2-leerlingen, kennis over specifieke leerlijnen voor NT2 die kunnen helpen bij het stellen van doelen en het monitoren van de taalvooruitgang. Deze kennis en tools worden besproken in de basiscursus NT2.

Doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 8. Let op voor onderbouw leerkrachten (groep 1&2) alleen bijeenkomst 1 en 3!

Bijeenkomst 1:

Meertalig opgroeien en ontwikkeling van NT2

 • Betekenis en gevolgen van meertalig opgroeien
 • Taalverwerving van moedertaal in vergelijking met een tweede taal en een vreemde taal
 • Taalverwerving stimuleren middels gepaste interactie

Analyse van de taalontwikkeling en aansluiten op de behoefte

Fysiek – 3 uur (woensdag). Voor: OB+MB+BB en Taal- of NT2-coördinator

Bijeenkomst 2: Zonder doel geen perspectief

 • (NT2-)leerlijnen en doelen stellen
 • Aanbod afstemmen en plannen
 • Versnellen (bij zij-instroom)
 • NT2-proof maken van taal en rekenlessen

Online – 2 uur (nader te plannen). Voor; MB+BB en Taal- of NT2-coördinator

Bijeenkomst 3: Woordenschat

 • Woordenschatachterstand nader bekeken: wat speelt er echt
 • Effectief woordenschatonderwijs voor NT2-leerlingen: Woordenschatdidactiek en rijke taalomgeving gericht op ‘woordenschat inhalen’

Online – 2 uur (nader te plannen). Voor: OB+MB+BB en Taal- of NT2-coördinator

Bijeenkomst 4: Knelpunten en oplossingen in reguliere methoden

 • Taal, lezen en spelling
 • Zaakvakken taalgericht maken
 • Begrijpend lezen

Fysiek – 3 uur (woensdag). Voor: MB+BB en Taal- of NT2-coördinator

Data:

 • woensdag 22 september 2021 van 15.00-18.00 uur bijeenkomst op locatie Rietveldschool (mogelijk lokaal BAS)
 • donderdag 7 oktober 2021 van 16.00-18.00 uur online bijeenkomst
 • maandag 1 november 2021 van 16.00-18.00 uur online bijeenkomst
 • woensdag 17 november 2021 van 15.00-18.00 uur bijeenkomst op locatie Rietveldschool (mogelijk lokaal BAS) 

Kosten: geen. Reserveren is verplicht. Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent. Wanneer je aan deze training gaat deelnemen wordt verwacht dat je bij alle voor jou relevante bijeenkomsten (afhankelijk van bouw waarin werkzaam) aanwezig bent.

Ferdau Terpstra

Ferdau Terpstra

Trainer

 

Datum

22-09-2021 - 17-11-2021

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

Rietveldschool