Bouwen aan Burgerschap (online training)

Bouwen aan Burgerschap

Doelgroep: directeuren, adjunct-directeuren, burgerschap coördinatoren en/of intern begeleiders

Burgerschap, dat doen we al
Burgerschap is een complex begrip waar iedereen andere beelden bij heeft. Zolang die beelden niet gedeeld worden blijft Burgerschap vaak abstract en niet veel zeggend. De bereidheid om erover na te denken blijft dan ook beperkt en wordt snel afgedaan met ‘dat doen we al’. We denken in het onderwijs snel in activiteiten. Daar zijn we enorm goed in. Wat de Inspectie, maar ook de Onderwijsraad constateren, is dat we minder vaak bewust zijn waarom en waartoe we iets doen. Evaluatie blijft daardoor beperkt tot de evaluatie van het WAT, in plaats van de opbrengst. Bovendien krijgen scholen door het toevoegen van al die activiteiten en ‘lessen’ het gevoel dat er steeds meer bijkomt. Activiteiten worden gestapeld en we kunnen met z’n allen niet meer over de stapel heen kijken.

Burgerschap als inspiratie
Uit ervaring weten we dat het gesprek verrassende wendingen kan nemen als beelden worden uitgewisseld. Als we elkaar verdiepende vragen stellen en de ontwikkeling van het kind en de samenleving daarin centraal stellen. Wie zijn jouw kinderen en hun ouders? Waar hebben zij mee te maken? Wat zouden jullie als school de kinderen mee willen geven als ze na 8 jaar de school verlaten? En wat doe je al op school dat daarmee samenhangt?

Uitgangspunt is de identiteit en de dagelijkse praktijk van de eigen school en de ambities van Floreer.
In de bijeenkomsten is er ruimte en aandacht voor:
– Verdiepen van kennis
– Onderling nadenken, uitwisselen en oefenen
– Reflecteren op eigen handelen
– Koppeling maken met de eigen praktijk
– Betekenis geven en consequenties verbinden
Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende, creatieve en interactieve werkvormen.

 

Bijeenkomst 1
Zicht op wetgeving over burgerschap | Uitwisseling over denkbeelden over burgerschap | Eigen definitie formuleren: Wat is burgerschap voor jou? | Opzet van een ‘beleidsplan’ op 1 A4

Bijeenkomst 2
Zicht op de populatie kinderen en ouders en de context van de school. | Dit willen we kinderen meegegeven! | Zicht op: ‘wat voor gemeenschap zijn wij als school?’ | Denken vanuit de bedoeling en leidende principes van Floreer | De school als oefenplaats

Bijeenkomst 3
Welke leerdoelen zijn voor mijn schoolcontext van belang? | Welke leerdoelen stellen we per leerjaar? | Waar haal ik leerdoelen vandaan? | Wat doen we al op school?

Bijeenkomst 4
Opbrengsten zichtbaar, merkbaar, voelbaar maken | Participatie van leerlingen

Tussendoor is er de mogelijkheid om online een schoolspecifieke afspraak te maken voor bijvoorbeeld nadere uitleg, feedback, sparren et cetera.

Data:

De training vindt plaats op de volgende data:

Donderdagen 15.30-17.15 online

  • 08-09-2022
  • 29-09-2022
  • 13-10-2022
  • 03-11-2022

 

 

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent.

Maartje Reitsema

Trainer

De training wordt gegeven door Maartje Reitsema. Ambassadeur voor burgerschap in het Onderwijs

 

Datum

08-09-2022 - 03-11-2022

Tijd

15:30 - 17:15

Locatie