Close Reading: verdieping en opfris schooljaar 24-25

 

Close Reading verdieping en opfrisbijeenkomst.

Training wordt gegeven door Tony van Dalen die het boek ‘Close reading’ heeft vertaald en bewerkt.                       

Doelgroep: Een cursus voor de leerkrachten van groep 1 t/m 8 die eerder een cursus Close Reading hebben gevolgd in de Floreer academie of met het team op de eigen school.

Tijdens de bijeenkomst wordt de kennis weer opgefrist en verder verdiept.
Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen en het belang van tekstbegrip gekoppeld aan kennisopbouw.
Er worden voorbeelden gegeven en ervaringen uitgewisseld.
Er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Vooraf zal de cursusleidster inventariseren bij de deelnemers welke vragen er leven.

Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs!

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. Deze inhoud wordt in drie sessies steeds verder doorgrond; per sessie duiken leerlingen steeds dieper de tekst in. Ze gaan hierbij op een actieve manier aan de slag met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden waar het hier om draait. Teksten komen op deze manier voor de leerlingen tot leven.

 

Benodigd materiaal:

In de training wordt gebruik gemaakt van het boek Close Reading. Vertaald en bewerkt door Dortie Mijs, Marieke van Logchem en Tony van Dalen. Daarnaast zijn er praktijkboeken Close Reading beschikbaar voor de onderbouw-middenbouw en bovenbouw

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleiding-ondersteuning/close-reading-pica

Data en tijden:

  • woensdag 6 november 2024 14.45-17.45 uur

 

 

 

 

Kosten betaald vanuit het academiebudget. Reserveren is verplicht. Annuleer je reservering bijtijds wanneer je verhinderd bent.

Tony van Dalen

Onderwijs adviseur Expertis

Tony is directeur van Expertis. Zij heeft ruime ervaring als leraar en directeur in het primair onderwijs. Als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen ondersteunt zij scholen bij het verbeteren van hun onderwijs.

 

Close Reading: verdieping en opfris schooljaar 24-25

 

Datum

06-11-2024

Tijd

14:45 - 17:45

Locatie

Nog nader te bepalen