Contactpersonen basistraining

Basistraining contactpersoon/interne vertrouwenspersoon in het onderwijs

Wat?

Deze training bestaande uit twee dagdelen is een oriëntatie op ongewenst gedrag in de schoolsituatie zoals: intimidatie, seksuele intimidatie, agressie/geweld, discriminatie en pesten. Als contact- of intern vertrouwenspersoon ben je het eerste aanspreekpunt bij kwesties over ongewenst gedrag. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden vereist om hier op een adequate manier mee om te gaan. In de training wordt hiervoor een stevige basis gelegd.

Voor wie?

Je bent aangesteld als contactpersoon of intern vertrouwenspersoon en wilt meer kennis over en inzicht krijgen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor mensen die overwegen om contactpersoon of intern vertrouwenspersoon op school te worden en die willen weten wat hen te wachten staat. Je krijgt inzicht in het kader van waaruit gewerkt wordt en wat de rol precies inhoudt.

Door wie?

De training wordt gegeven door Bernadette Hes-Boots, onze extern vertrouwenspersoon.

Resultaat

Na de training heb je inzicht in taken en bevoegdheden. Je hebt kennisgenomen van het wettelijk beleidskader en je weet op welke wijze je de positie van de contactpersoon en de interne vertrouwenspersoon binnen de school gestalte kan geven. Je weet wanneer je zelf handelend moet optreden en in welke gevallen je moet doorverwijzen.

Programmaonderdelen

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • taken en verantwoordelijkheden van de contactpersoon en interne vertrouwenspersoon in relatie tot de klachtenregeling onderwijs;
  • competenties, kennis en vaardigheden;
  • wettelijk beleidskader van de klachtenregeling;
  • praktijkvoorbeelden;
  • routes van verschillende soorten klachten en hoe te handelen;
  • voldoende ruimte voor vragen en eigen inbreng qua casuïstiek.

Deelnemers ontvangen na afloop een:

  • complete set met naslagwerk;
  • certificaat van deelname (bij volledige aanwezigheid).

Data:

  • 27 oktober van 14:00 uur tot 18:00 uur (deel 1);
  • 3 november van 14:00 uur tot 18:00 uur  (deel 2).

 

Kosten: geen

Bernadette Hes

Externe vertrouwenspersoon

Contactpersonen basistraining

 

Datum

27-10-2021 - 03-11-2021

Tijd

14:00 - 18:00

Locatie

De Tovercirkel