HvA Cursus bewegingsonderwijs voor 4- t/m 6-jarigen

Cursus bewegingsonderwijs voor 4- t/m 6-jarigen HvA

VOOR WIE

De Cursus Bewegingsonderwijs voor 4- t/m 6-jarigen bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 3 uur. Hierin leer je hoe je lessen afstemt op het sportniveau van de kinderen. Ook ontdek je hoe je hierbij rekening houdt met het niveauverschil tussen leerlingen.

INHOUD

Construct: De didactiek van de workshop zal gaan volgens het principe van voorkennis activeren, workshop en een verwerkingsopdracht. De deelnemers krijgen opdrachten om uit te voeren in de praktijk. Deze opdrachten worden dan ook ingeleverd en van feedback voorzien.

Voorbereiding: Docenten krijgen vooraf informatie over de inhoud met relevante literatuur ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Inhoud: Een gecombineerde workshop van praktijk en theorie waarin gezamenlijk kennis maken een belangrijke factor is.

Verwerking: De docenten passen de aangereikte kennis toe in hun lessen en mailen de voor de desbetreffende bijeenkomst gekozen evaluatievorm, naar de workshopleider en de coördinatoren.

Tijdens de workshops is bovenstaand model leidend voor de inhoud, vorm en uitvoering en evaluatie van de workshop.

Thema’s Workshops
✓ Werken vanuit de Didactische cirkel en Constructive Alignment (CA)
✓ Hoe maak je de ontwikkeling van kinderen inzichtelijk,
✓ Groep 1 en 2, in samenhang met de groep 3-8,
✓ Hoe leren kinderen
✓ De brede motorische ontwikkeling

RESULTAAT WORKSHOPS

Je kunt als docent;
✓ Met een didactische cirkel werken en Constructive Aligned lessen ontwerpen,
✓ Tools ontwerpen hoe je ontwikkelingsprocessen in kaart kunt brengen,
✓ Verantwoorden hoe kinderen leren,
✓ Planmatig lessen ontwerpen waarin kinderen zich breed motorisch ontwikkelen.
✓ Een student door middel van CA en de didactische cirkel, van verschillend niveau (jaar 1,2 en 4) begeleiden vanuit de gestelde eisen,

WERKWIJZE
De workshops worden gegeven door ALO docenten. Dit heeft te maken met de inhoud van het programma en de grootte van de groep deelnemers.

Bijeenkomst 1:
Theoretische concepten m.b.t. kader modern onderwijsontwerp, brede motorische ontwikkeling. Denk hierbij aan visie op bewegen, een didactisch model, en Constructive Alignment, ASM als één van de middelen om breed motorisch ontwikkelen te stimuleren. Daarnaast praktijk toepassen geïntroduceerde modellen.

Bijeenkomst 2:
Herhalen concepten, hoe leren kleuters kenmerken, toen – nu, brein en Constraint Led Approach als onderlegger voor differentiatie, praktisch toepassen tijdens bijeenkomst (lesgeven context kleuters).

Bijeenkomst 3:
Herhalen concepten, belasting en belastbaarheid van kleuters, veiligheid, hoe monitoren ontwikkeling, brede motorische ontwikkeling (eventueel deze bijeenkomst op ALO zaal 0)

Bijeenkomsten: 3×3 uur

Data:

  • maandag 19 september 2022
  • dinsdag 15 november 2022
  • donderdag 19 januari 2023

 

Tijd: 14.00-17.00 uur

 

Mathieu Voorthuijzen

Mathieu Voorthuijzen

Trainer

Mathieu Voorthuijzen is Hogeschool Hoofddocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Passie voor onderwijs, onderwijskwaliteit, het opgroeiende kind tot jong volwassene en  inmiddels meer dan 25 jaar onderwijservaring heeft ervoor gezorgd dat hij samen met het werkveld kennis maken als speerpunt van zijn baan heeft gemaakt.

 

Datum

19-09-2022

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

IJwegschool