De Trein van boos naar middel: samenwerken onder spanning

De Trein van boos naar middel:

Leergang samenwerken onder spanning

Stichting Jongleren heeft 6 plekken gereserveerd voor medewerkers van Floreer om deel te kunnen nemen aan deze training. In september 2024 start een nieuwe training voor leerkrachten. De training bestaat uit 3 blokken van 4 dagdelen, waarvan het de bedoeling is dat iedereen alle blokken volgt. Dus houd er rekening mee dat als je je opgeeft het de bedoeling is dat je de hele training volgt.

“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.
Omschrijving
De leergang beslaat 12 dagdelen en bevat de volgende onderdelen:
 1. Complimenterend klimaat maken, oplossingsgericht denken
 2. Begrip creëren in lastige samenwerking (De trein van Boos naar Middel)
 3. Begrenzen
 4. Systemisch denken in posities
 5. Complimenterend kijken naar kinderen met problematisch gedrag
Alle trainingen van Buro Pro Ago wortelen in de methode van de positieve psychologie en de methodische uitwerking daarvan: het oplossingsgericht werken.Met deze methode wordt de deelnemer geholpen om creatief te denken over manieren om een probleem op te lossen of te verminderen, zonder veel tijd te besteden aan de analyse van een probleem.In de training wordt deze kennis en vaardigheid gebruikt en uitgediept.

Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn gericht op het gebruik van parallelle processen.Wat we in de training doen moet lijken op wat teamleden met elkaar doen en op wat de leerkracht met zijn leerlingen en ouders doet. Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn actief. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel binnen de trainingssessies als daarbuiten in hun dagelijks werk experimenteren met hun gedrag.De training heeft de volgende doelstellingen:

 • De cursisten kunnen een sterke positieve samenwerkingsrelatie onderhouden ten opzichte van de triade ouders – leerling – school, ook als er spanning is
 • De cursisten kunnen deze samenwerkingsrelatie benutten om de onderwijsmotivatie van de leerling positief te vergroten
 • De cursisten kunnen in die samenwerkingsrelaties duidelijk hun grenzen bewaken en weten hoe te handelen als deze overschreden worden, met als doel: het versterken van die relaties
 • De samenwerking binnen het team wordt sterker, terwijl ook daar onderlinge grenzen duidelijk worden bewaakt en gebruikt als positieve kracht
 • De teamleden kunnen elkaars ervaringen uitwisselen en leren van elkaars verworven vaardigheden
 • De cursisten leren op een complimenterende wijze te kijken naar verstorend, problematisch gedrag van kinderen in de klas. De cursisten oefenen met het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met deze kinderen waarbij het eigenaarschap én het zelfbeeld van deze kinderen wordt versterkt
 
De doelen hebben een relatie met elkaar: het vormgeven van positieve samenwerking staat steeds voorop en het begrenzen is daarbij een aparte en goed beschreven interventie.En zoals je dat in de relaties met je cliënten doet, doe je dat ook in je team. Dat is een parallelproces: “practice what you preach”.In de training wordt er uiteraard van uitgegaan dat de cursisten op elk van deze gebieden al een eind op weg zijn.In de training zal ruim tijd worden ingeruimd voor het onderzoek naar “dat wat er al is”, zoals bij oplossingsgericht werken gebruikelijk is.
De cursus wordt bij 80% aanwezigheid afgesloten met een certificaat. De cursisten wordt gevraagd de cursus te evalueren, met name op het nut van de cursus in de eigen praktijk.
 
 
Goedkeuring directie nodig
Ja voor bekostiging vanuit schoolbudget

Financieel

Prijs (per deelnemer)
€ 1.056,25 uit scholingsbudget van de eigen school!

Afrondingstype

Bewijsstuk
Leergang Samenwerken onder spanning

 

 

Data: start september op dinsdagen 24-25
Tijd: 14.30 – 17.30

blok 1
03-09-2024
17-09-2024
01-10-2024
12-11-2024

blok 2
11-02-2025
25-02-2025
11-03-2025
25-03-2025

blok 3
20-05-2025
03-06-2025
17-06-2025
01-07-2025

Locatie: op één van de scholen van stichting Jongleren

Deze training wordt samen Jongleren aangeboden. Er zijn 6 plaatsen beschikbaar. Alleen deelname na toestemming directie mogelijk.

€ 1.056,25 uit scholingsbudget van de eigen school!

 

Pro Ago

Trainer

 

 

De Trein van boos naar middel: samenwerken onder spanning

 

Datum

03-09-2024 - 01-07-2025

Tijd

14:30 - 17:30

Locatie

Nog nader te bepalen