Didactisch coachen voor leerkrachten

Training didactisch coachen

Wil je leerlingen meer regie geven over hun leerroute en hen daarbij coachend begeleiden? Dan is de cursus Didactisch coachen van September Onderwijs iets voor jou!

Tijdens de training ‘Didactisch coachen’ gaan docenten actief aan de slag met het opdoen van praktisch toepasbare kennis door middel van ervaringsleren en reflectie. Hierbij staat het thema ‘Didactisch coachen’ centraal. De training wordt op maat aangepast met als doel naadloos aan te sluiten op de wensen en behoefte van de deelnemers. Zo zal er rekening worden gehouden met de doelgroep waarmee wordt gewerkt en de achtergrond van de leerkrachten.Tijdens de training ‘Didactisch coachen’ ga je jouw rol als coach in de klas ontwikkelen. Je gaat aan de slag met vragen als: ‘Hoe geef je leerlingen inzicht in hun leerproces tijdens de les?’ ‘Hoe help je leerlingen zelf een stap verder te zetten?’ In de training oefen je met coachtechnieken voor tijdens de les: feedback, uitdagende vragen en het geven van aanwijzingen. Je leert om een lesontwerp te maken waarin ruimte is voor coachen!

Na de training hebben docenten geleerd hoe ze leerlingen zelfstandiger kunnen laten worden en daar goede feedback op kunnen geven. Met als opbrengst: Je bent een goede coach voor je leerlingen!

 

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die willen leren hoe je didactisch coacht en feedback geeft op het proces van de leerling, maar ook inhoudelijk. Met als resultaat: Je maakt leerlingen zelfstandiger!

 

De resultaten

  • De deelnemer leert om een coach te worden in zijn of haar lessen
  • De deelnemer begrijpt dat hoge verwachtingen hebben van leerlingen leidt tot betere leerprestaties
  • De deelnemer heeft vertrouwen in leerlingen en hun zelfregulerend vermogen
  • De deelnemer kan zijn les doelgericht vormgeven en daarmee leerlingen zicht op hun leerproces geven
  • De deelnemer kan verschillende tools en technieken toepassen om een klas te coachen

 

Verschil met de training coachend lesgeven (eerder in de academie geweest)

Didactisch coachen   Leerlingen coachen
Coachhouding (leiden/volgen)  Coachhouding (achterover leunen)
Doelen stellen  Doelen stellen
Vaklessen  Mentorlessen
Klassikaal Eén op één
Coachend lesgeven Sociaal-emotioneel
Leren vaardigheden/kennis Gesprekstechnieken


Om de vertaalslag te maken naar de lespraktijk, gebruiken we het Backwards Design model van Wiggins & McTighe. Door te beginnen met het stellen van leerdoelen, verhoogt de motivatie van de leerlingen, krijgen ze inzicht in waar ze staan, en vergemakkelijkt dit het geven van feedback. Door middel van formatieve checks, het stellen van vragen, geven van feedback coach je leerlingen richting het leerdoel en volg je hen in wat zij nodig hebben.
Het verschil met leerlingen coachen is dat didactisch coachen gericht is op het leerproces van leerlingen en hoe je ze hier als leerkracht bij kan coachen.  Didactisch coachen focust  zich op vakgerichte leerdoelen, waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar een lesontwerp waar ruimte is voor coaching. 

Programma

Drie groepsbijeenkomsten

 

Data:

De training vindt plaats op de volgende data:

  • woensdag 14 september 15.00-18.00 uur
  • woensdag 5 oktober 15.00-18.00 uur
  • woensdag 2 november 15.00-18.00 uur

 

 

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Bij verhindering, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de cursusleidster.
Deelnamekosten: geen

Trainer

Trainer

Didactisch coachen voor leerkrachten

Datum

14-09-2022 - 02-11-2022

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

Welke collega's gaan er?

    Enkel zichtbaar voor ingelogde gebruikers.