Emiel van Doorn – Er bestaat géén leerachterstand of ontwikkelingsachterstand – Gastspreker 2: 14.30 – 15.45 uur

Er bestaat géén leerachterstand of ontwikkelingsachterstand

Wat zegt het hebben van een achterstand als je werkt op je eigen niveau binnen je eigen kunnen? Je hersenen geven toch aan wat je kan, mag je dat zomaar definiëren als een achterstand????

Elk kind heeft groeimogelijkheden en het recht dat er iemand is die vertrouwen heeft in zijn talenten en kwaliteiten. Natuurlijk bestaan er verschillen in de mogelijkheden van mensen. We worden nou eenmaal niet allemaal leraar- IT-consulent of professor. Niemand maakt gebruik van al zijn capaciteiten. Dat betekent dat elk kind ontwikkelstappen kan zetten en kan groeien. Er is maar één maar: groeien doet iemand niet alleen, maar altijd samen met anderen. Mensen die in hem en zijn slagingskansen geloven én die al kunnen wat hij zelf nog niet kan. Het geloof in de groeikansen van elk kind én in de kracht van het samen uitdagingen durven aangaan, vormt de kern.

 

‘Niet de beperking centraal, maar de ontwikkelbehoefte’.

 

Emiel van Doorn

Emiel van Doorn (1960) is de drijvende kracht achter (de totstandkoming van) Mediërend Leren. Emiel heeft een onvoorwaardelijk geloof in de krachten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van elk mens. Zijn levensmotto is:

Als je niet voor de kwaliteiten van iemand gaat, dan moet je van zijn beperkingen afblijven!

Emiel is in de eerste plaats een mens van de praktijk. Door zijn eigen ervaringen in het onderwijs zowel als leerling uit het speciaal onderwijs als leerkracht, kan Emiel Mediërend Leren en de Individueel Vraaggerichte Benadering omzetten in alledaags handelen. Eén van zijn aanpak is dan ook ‘Wat je vandaag leert, moet morgen toepasbaar zijn’.

Emiel begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand, mensen bij wie het even stevig tegenzit, maar ook meer- en hoogbegaafden die onvoldoende cognitief en sociaal uitgedaagd worden. Hij heeft een eigen praktijk waarin hij werkt met cliënten met verschillende uitdagingen en vragen in de leeftijd van een ½ jaar tot en met 90 jaar. Ook verzorgt hij trainingen aan ouders, leerkrachten & docenten en professionals in de zorg en de arbeidstoeleiding. Emiel is als opleider/adviseur aan de Stichting StiBCO en het Seminarium voor Orthopedagogiek verbonden. Beide organisaties zijn op diverse terreinen (o.a. onderwijs, verstandelijk gehandicapten zorg, psychiatrie, arbeidsreïntegratie) actief met Mediërend Leren en de Individueel Vraaggerichte Benadering.

Als erkend trainer in Mediërend Leren heeft Emiel non-verbale communicatie, video-interactie-begeleiding, individuele coaching, supervisie en intervisie geïntegreerd in zijn trainingen. Hij coacht professionals op hun vaardigheden om aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van de cliënt/leerling en zo de kwaliteiten en competenties van hen te maximaliseren.

Emiel is auteur van vier boeken: ‘Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties’(2004), ‘Groeien doe je samen’ (2012), ‘Praktische gids over coachingsvaardigheden vanuit een Individuele Vraaggerichte Benadering’ (2013), ‘Basisboek Mediërend Leren. Van medisch labelen naar omgaan met verschillen’ (2013) en ‘Zet in op ontwikkeling van cognitieve functies’ (2017). Ook heeft hij bijgedragen aan meerdere artikelen. Op het 25-jarige jubileum van StiBCO is Emiel benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor al het werk dat hij heeft gedaan voor mensen die vanwege een gedragsstoornis of een verstandelijke handicap een stevige achterstand in de maatschappij hebben.

Je hoeft voor deze lezing niet te reserveren.

 

Emiel van Doorn

Emiel van Doorn

Spreker

Datum

03-04-2018

Tijd

14:30 - 16:00

Locatie

De Optimist