Formatief evalueren

Formatief evalueren

Locatie: De Optimist, Deltaweg 109, 2134 XS Hoofddorp

Wil jij leren hoe je leerlingen inzicht geeft in hun eigen leerproces èn ze onderwijs op maat aan kunt bieden? Dan is de training ‘Formatief evalueren’ echt iets voor jou! Tijdens de training leer je wat formatief handelen en evalueren inhoudt en krijg je input over hoe je het beste in leerlingen naar boven haalt. Je leert hoe je leerlingen motiveert en het geleerde direct in kunt zetten in jouw lessen.

Introductie                                                                                                                                                                                                                          In deze training gaan we aan de slag met formatief handelen en evalueren. Dit vraagt een duidelijk andere lesaanpak ten opzichte van het summatief toetsen. Ook is het belangrijk de benadering van de leerling vanuit een meer coachende rol te doen. Het gaat hier om het coachen door de leerkracht in de les of tijdens een project, waarbij de leerlingen zelfstandig aan de slag zijn. Je geeft de leerlingen leerdoelen mee, een opdracht en vervolgens begeleid je de leerlingen door ze te voorzien van feedback en door de juiste vragen te stellen, zodat ze de ruimte krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Na het uiteenzetten van de leerdoelen van een les is het heel belangrijk om te toetsen waar jouw leerlingen op dit moment staan ten opzichte van het doel. Met behulp van een formatieve check kan je dit voor jou en de leerling zelf inzichtelijk maken, zodat je de leerling daarna een stapje dichter naar het doel kan begeleiden. Maar hoe pak je dat aan, formatief evalueren?

Doelgroep
Deze training is voor leerkrachten die minder willen uitgaan van toetsresultaten om te bepalen wat een leerling kan, maar ook de leerlingen op een coachende manier zelf inzicht willen geven in hun eigen leerproces.

Inhoud training
Tijdens de training wordt er gekeken naar de basisprincipes van didactisch coachen en formatief evalueren. Wat houdt dit in voor de houding van de leerkracht, waarom is een coachende houding belangrijk en wat zijn de opbrengsten hiervan voor de leerkracht en de leerling? Ook kijken we naar de verschillende manieren van luisteren. Hiermee leg je een goede basis om jouw leerlingen anders te benaderen en beoordelen.
Na korte stukjes uitleg ga je steeds zelf actief aan de slag om je de nieuwe informatie eigen te maken. In oefeningen en rollenspellen ga je zelf ervaren hoe je formatief aan de slag kunt tijdens het lesgeven en krijg je concrete tools en handvatten mee om direct toe te kunnen passen in jouw praktijk.

Onderwerpen
● Definities formatief handelen, evalueren didactisch coachen
● Formatief vs. summatief evalueren
● Formatief evalueren als middel om te motiveren
o zelfdeterminatie theorie
o motivatie tijdens de les
● Concrete voorbeelden van formatieve checks
● Backward design model – formatieve checks in je lesontwerp
● Kenmerken van een goed coach
● Vijf basisprincipes van een oplossingsgerichte coach houding

Tijdens deze training gaan we in op formatief handelen en evalueren en krijg je handvatten aangereikt om zelf een formatieve check in jouw lesprogramma op te nemen. Uitleg en actieve werkvormen worden afgewisseld om je zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om de leerstof zelf toe te passen. We gaan aan de slag met het motiveren van leerlingen door middel van formatief evalueren en het toevoegen van een formatieve check in jouw lesontwerp, met behulp van het backward design model. In het uitwerken hiervan wissel je ervaringen uit met collega leerkrachten,, deel je tips en best practices, en kijk je vooruit naar hoe jij zelf met de geleerde stof aan de gang kunt in jouw klas.

Data:

De training vindt plaats op de volgende data:

  • woensdag 1 november 2023. Tijd: 15.00-18.00
  • woensdag 10 januari 2024. Tijd: 15.00-18.00

 

 

Deelnamekosten: geen

Tiziana Vermissen

Formatief evalueren

 

Datum

01-11-2023 - 10-01-2024

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

De Optimist