Hoera: ik werk (ga werken) op een IKC!

Hoera: ik werk (ga werken) op een IKC!

 

Doelgroep

Leerkrachten die werken op school die IKC wordt.

 

Inleiding

Je werkt op een school die Integraal Kind Centrum wordt. Wat biedt een IKC meer of anders dan een school? Wat is de meerwaarde voor kinderen en ouders? En wat biedt en vraagt een IKC van jou als leerkracht? Hoe kan een IKC bijdragen aan de integrale ontwikkeling van de kinderen? Waar liggen voor jou kansen en mogelijkheden? Welke invloed heb jij in een IKC? Maar vooral: hoe kan een IKC jouw werkplezier en ontwikkelkracht vergroten?

 

Inhoud

In deze training van twee bijeenkomsten gaan we in op de rol en mogelijkheden voor leerkrachten op een IKC.

 

De eerste bijeenkomst is informatief en gaat over de praktijk van een IKC. Je krijgt een inkijkje in een IKC. Hoe kan een dag op een IKC verlopen? Wat doen de kinderen? Wat doet de leerkracht? Welke toegevoegde waarde kan een IKC hebben? Waar heb jij als leerkracht invloed op bij het organiseren van een IKC?

Aan het eind van deze bijeenkomst verzamelen we de onderwerpen en vragen die in de tweede bijeenkomst aan de orde komen.

 

In de tweede bijeenkomst spreken we over de onderwerpen en vragen die de deelnemers aan de orde stellen. We delen verhalen uit de praktijk van verschillende integrale kind centra.

Aan het eind van deze bijeenkomst heb je zicht op mogelijke invullingen van een IKC. Je hebt zicht op je eigen wensen en kwaliteiten die je in wilt zetten t.b.v. de IKC die op jouw school gaat ontstaan.

Data:

Dinsdag 14 september 2021. Tijd: 15.45-17.30

Dinsdag 12 oktober 2021. Tijd: 15.45-17.30

 

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Bij verhindering, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de cursusleidster.
Deelnamekosten: Deze training wordt bekostigd vanuit de academie

Tom Snelting

Begeleider

De bijeenkomsten worden verzorgd door Tom Snelting. Tom heeft ervaring als leerkracht en was directeur op IKC Het Talent in Amsterdam. Hij begeleidt als onderwijsadviseur bij Fenom scholen bij hun ontwikkelvragen en zoekt altijd naar de toegevoegde waarde van de school voor ouders en kinderen. Die toegevoegde waarde kan op iedere school anders zijn!

Hoera: ik werk (ga werken) op een IKC!

 

Datum

14-09-2021 - 12-10-2021

Tijd

15:45 - 17:30

Locatie

IJwegschool