Hoogbegaafde peuters/kleuters door Dnkrs

Drie trainingen van DNKRS over hoogbegaafde peuters/kleuters

Hoogbegaafdheid blijft een begrip dat voor veel leerkrachten lastig is. Want wie is nu dat hoogbegaafde kind en welke begeleiding heeft hij nodig? Vaak wordt de slimme, gemotiveerde leerling met goede prestaties ten onrechte aangezien voor hoogbegaafd en wordt het onder presterende hoogbegaafde kind niet gezien. Juist omdat dit kind zich niet ‘gezien’ voelt, kunnen er problemen ontstaan. In de praktische workshops en trainingen van DNKRS krijgen leerkrachten meer inzicht in de kenmerken en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen en ontwikkelen ze vaardigheden om hen optimaal te begeleiden.

DNKRS verzorgt drie bijeenkomsten voor onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers. De precieze behoeften van de deelnemers brengen wij voor aanvang van de trainingen in kaart door middel van een enquête. Dat betekent dat we de inhoud van bijeenkomst 2 en 3 pas op een later moment zullen finetunen.

Bijeenkomst 1, Stimuleren en signaleren

In deze bijeenkomst wordt op heldere wijze uitgelegd wat het begrip hoogbegaafdheid betekent, wat hoogbegaafd zijn betekent voor een kind en hoe zich dat kan uiten in gedrag van peuters en kleuters. Op deze manier kunnen deelnemers na afloop van deze middag genuanceerder kijken naar het gedrag, en bij het interpreteren daarvan ook hoogbegaafdheid meenemen. Daarnaast biedt de training handvatten voor het stimulerend signaleren van deze kinderen in de klas. Hoogbegaafdheid is een begrip dat in de loop der tijd veranderd is, nog steeds verandert, en waar ook lang niet iedereen het over eens is. In deze training lichten we kort toe wat er vanuit de wetenschap gezegd wordt en hoe wij dat vertaald zien naar onze praktijk. Doel hiervan is een gemeenschappelijke taal te creëren en daarmee ook met Pagina 1 van 3Omschrijving Bedrag Totaal 1 x 620 Serie van 3 vakinhoudelijke trainingen van 2 uur. Inclusief voorbereidingstijd, telefonisch overleg, inclusief reistijdvergoeding € 3.000,00 € 3.000,00 Totaal € 3.000,00 ouders en anderen helder te kunnen communiceren. Daarnaast bekijken we uitgebreid hoe een kind kan reageren op het ‘anders voelen’ dat hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen, of hoe het kan reageren wanneer het aanbod niet is afgestemd op de behoeften van het kind. Deelnemers krijgen inzicht in de sociale, emotionele en asynchrone ontwikkeling. We gebruiken daarvoor o.a. de theorie van Betts en Neihart. De hele bijeenkomst is interactief van aard, de theorie wordt afgewisseld met activerende opdrachten die de theorie meteen doen leven. Daarnaast voeren we elke bijeenkomst zelf een verrijkingsopdracht uit die de deelnemers direct in de praktijk kunnen gebruiken.

Bijeenkomst 2 en 3, Ook tijdens deze twee bijeenkomsten gaan we praktisch aan de slag aan de hand van de inbreng en wensen van de deelnemers. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

Verdiepen en verrijken met bestaande materialen. We bekijken wat goed verrijkingswerk inhoudt, hoe je je dagelijkse lessen en lesjes kunt aanpassen. Hierbij maken we gebruik van de taxonomie van Bloom en het top-down denken.

Onderzoekend leren. We onderzoeken samen hoe je in je klas verwondering stimuleert en we gaan samen onderzoeksvragen bedenken voor peuters en kleuters.

Vervroegde instroom of versnelde doorstroom. We bespreken welke overwegingen een rol spelen bij het vervroegd instromen of versneld doorstromen naar groep 3. Aan de hand van casussen leer je welke ondersteuning kinderen nodig hebben en hoe dit vorm te geven.

Kringactiviteiten en hoeken verrijken. We gaan aan de slag met het bedenken van verrijkende vragen en opdrachten voor de kring en de hoeken. Hierbij maken we gebruik van de taxonomie van Bloom en het top-down denken.

Het belang van de houding van de leerkracht (relatie, competentie, autonomie). Wat vraagt het van jou als leerkracht om tegemoet te komen aan de begeleidingsbehoeften van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid? We bespreken voorbeelden uit de praktijk en oefenen met do’s en dont’s.

Begeleiden bij hobbels en obstakels (perfectionisme, vermijding, gevoeligheden). We gaan aan de slag met de valkuilen van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Wat kun jij als leerkracht doen om ze hierbij te ondersteunen?

Tussen de bijeenkomsten door vragen wij de deelnemers om wat we geoefend en besproken hebben in de groep uit te voeren en te proberen. Ook geven we achtergrondartikelen als leeswerk mee, en gaan we met heel veel plezier in op initiatieven, ideeën en verzoeken uit de groep. Tijdens de bijeenkomsten maken we ook graag ruimte om vragen te stellen of een casus te bespreken.

Data:

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

  • Donderdag 18 januari 2024, 15.30-17.30 uur
  • Donderdag 8 februari 2024, 15.30-17.30 uur
  • Donderdag 21 maart 2024, 15.30-17.30 uur

Locatie: één van de deelnemende scholen, of in overleg steeds op een andere school

 

 

 

Inschrijven is verplicht.   Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent.

Deelnamekosten: Voor Floreer medewerkers: geen, uit academie budget

Voor externe deelnemers: €250.  Opgeven bij hester.tibboel@sopoh.nl

Meike van Wegen

Meike van Wegen

Trainer

De training wordt gegeven door Meike van Wegen van DNKRS. Zij is specialist hoogbegaafdheid met ruime praktijkervaring in het onderwijs.

Hoogbegaafde peuters/kleuters door Dnkrs

 

Datum

18-01-2024 - 21-03-2024

Tijd

15:30 - 17:30

Locatie

Nog nader te bepalen