HvA Nascholing NT2 voor primair onderwijs

Nascholing NT2 voor leerkrachten groep 1-8

De gemeente Haarlemmer heeft steeds meer inwoners met een migratieachtergrond. Dat betekent dat het aantal anders- en meertalige leerlingen in het onderwijs ook groeit. Voor professionals is het daarom belangrijk om goed te weten wat dat betekent voor het handelen in de klas, zodat ook deze groep leerlingen goed bediend wordt.

De cursus NT2 in het basisonderwijs bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur en is gericht op groep 1 tot en met groep 8. Elke bijeenkomst heeft een ander thema en wordt opgevolgd door een praktijkopdracht (alleen voor leerkrachten).

Data: op woensdagen van 15.00-17.30 uur

  • bijeenkomst 1             1 februari 2023          Taalaanbod, interactie en feedback
  • bijeenkomst 2             22 februari 2023         Mondelinge vaardigheden
  • bijeenkomst 3             15 maart 2023            Woordenschat
  • bijeenkomst 4             12 april 2023              Lezen en schrijven
  • bijeenkomst 5             17 mei 2023               Meertaligheid en intercultureel communiceren

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt literatuur verwerkt en staat casuïstiek uit de praktijk centraal. Bij elk thema horen praktijkopdrachten.

Aan het eind van het traject

  • kent de deelnemer enkele theorieën en uitgangspunten over tweedetaalverwerving en fundeert didactische keuzes op deze theorieën.
  • zet de deelnemer didactische middelen in ter bevordering van de basisvaardigheden voor tweedetaalleerders (lezen, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat).
  • is de deelnemer kritisch ten aanzien van werkvormen, materialen en toetsen.
  • (her)kent de deelnemer struikelblokken in communicatie en weet deze te vermijden/adequaat tegemoet te treden.
  • kan de deelnemer opgedane kennis en vaardigheden vertalen naar de praktijk.

Afsluiting van de cursus
Voorwaarde voor afsluiting is dat deelnemers minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten hebben bijgewoond en de praktijkopdrachten hebben uitgevoerd.
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Dit certificaat vermeldt dat het traject is opgenomen in het landelijk Lerarenportfolio en voldoet aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen.

Doelgroep
Beoogde deelnemers zijn leerkrachten van groep 1 tot en met 8 primair onderwijs van de scholen die aangesloten zijn bij de Floreer Academie.
Alle leerkrachten hebben in hun dagelijkse lespraktijk te maken met NT2-leerlingen en taalzwakke leerlingen. Ook geschikt voor intern begeleiders en leidinggevenden die kennis willen hebben van onderstaande inhoud. Deze laatste deelnemers hoeven de praktijkopdrachten niet uit te voeren.

Studiebelasting
De bijeenkomsten vragen van de deelnemers 3 uur voorbereiding per keer. Het gaat daarbij om bestudering van literatuur. Daarnaast voeren deelnemers in hun lespraktijk een aantal praktijkopdrachten uit.
Bijeenkomsten (5 x 2,5 uur) 12,5 uur
Voorbereiding (5 x 3 uur) 15 uur
Praktijkopdrachten 15 uur
Totaal 42,5 uur

Materialen
De HvA verstrekt voor elke deelnemer de benodigde materialen. Dat zijn in ieder geval
-Cursushandleiding
-Kuiken, F & A. Vermeer (2013) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
-Diverse handouts
Tijdens de cursus maken cursisten gebruik van de digitale leeromgeving van de HvA.

 

 

 

Luciënne Rijks-Klinkenberg & Sanne Hiddema

Luciënne Rijks-Klinkenberg & Sanne Hiddema

Trainer

Deze trainers hebben ruime ervaring in het geven van een NT2 training in Amsterdam en omstreken en geeft voor een deel van haar werkweek zelf ook nog les. Zij kent de praktijk uit ervaring.

 

Datum

01-02-2023

Tijd

15:00 - 17:30

Locatie

Twickel