HvA workshops dynamische schooldag vakleerkrachten

HvA workshops dynamische schooldag

VOOR WIE

Vakleerkrachten gymnastiek

De cursus dynamische schooldag en het versterken van het netwerk van de docenten bewegingsonderwijs en het bewegingsonderwijs bij stichting Floreer bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 3 uur.

INHOUD

Construct: De didactiek van de workshop zal gaan volgens het principe van voorkennis activeren, workshop en een verwerkingsopdracht. De deelnemers krijgen opdrachten om uit te voeren in de praktijk. Deze opdrachten worden dan ook ingeleverd en van feedback voorzien.

Voorbereiding: Docenten krijgen vooraf informatie over de inhoud met relevante literatuur ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Inhoud: Een gecombineerde workshop van praktijk en theorie waarin gezamenlijk kennis maken een belangrijke factor is.

Verwerking: De docenten passen de aangereikte kennis toe in hun lessen en mailen de voor de desbetreffende bijeenkomst gekozen evaluatievorm, naar de workshopleider en de coördinatoren.

Tijdens de workshops is bovenstaand model leidend voor de inhoud, vorm en uitvoering en evaluatie van de workshop.

THEMA’S WORKSHOPS
. De dynamische schooldag en de beweegtussendoortjes
. Het versterken van het netwerk bewegingsonderwijs, hoe dan?
. Positionering van het bewegingsonderwijs binnen Floreer

RESULTAAT WORKSHOPS

Je kunt als docent:
. Activiteiten omtrent de dynamische schooldag ontwerpen, implementeren en evalueren, zodat deze een structurele plek krijgen binnen de school.
. Positie bepalen binnen het netwerk bewegingsonderwijs van stichting Floreer.
. Initiatieven nemen om het bewegingsonderwijs te positioneren binnen stichting Floreer.

WERKWIJZE
De workshops worden gegeven door docenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dit heeft te maken met de inhoud van het programma en de grootte van de groep deelnemers.

Bijeenkomst 1:
Het versterken van het netwerk van de docenten bewegingsonderwijs en het bewegingsonderwijs bij stichting Floreer. Wie heeft het stuur in handen? Aan het einde van deze workshop kan de docent: de verkregen tools toepassen in het proces tot het versterken van de positie en het netwerk van het bewegingsonderwijs binnen Floreer.

Bijeenkomst 2:
De dynamische schooldag, hoe dan? Aan het einde van deze workshop kan de docent: aan de slag met het ontwerpen van een facet van de dynamische schooldag, waarbij een implementatieplan kan worden uitgewerkt.

Bijeenkomst 3:
De dynamische schooldag, hoe dan? Aan het einde van deze workshop heeft de docent: een concreet uitwerkingsplan om een facet van de dynamische schooldag te implementeren

Bijeenkomsten: 3×3 uur

Data:

  • donderdag 28 september 2023
  • donderdag 16 november 2023
  • donderdag 25 januari 2024

 

Tijd: 14.00-17.00 uur

 

Mathieu Voorthuijzen

Mathieu Voorthuijzen

Trainer

Mathieu Voorthuijzen is Hogeschool Hoofddocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Passie voor onderwijs, onderwijskwaliteit, het opgroeiende kind tot jong volwassene en  inmiddels meer dan 25 jaar onderwijservaring heeft ervoor gezorgd dat hij samen met het werkveld kennis maken als speerpunt van zijn baan heeft gemaakt.

 

Datum

28-09-2023 - 25-01-2024

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

IJwegschool