Instructeursopleiding Athletic Skills Model voor vakleerkrachten gym

Instructeursopleiding Athletic Skills Model (ASM) Advanced.

Voor:  vakleerkrachten bewegingsonderwijs.  ASM is een talentontwikkelingsmodel voor iedereen in de sport, het bewegingsonderwijs of revalidatie en geeft richting aan de wijze waarop programma’s ingericht kunnen worden. De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, diploma fysiotherapie en/of het diploma trainer/coach in een tak van sport of bevoegd is in zijn of haar sport een training te geven.

Leer vanuit een wetenschappelijke en praktische onderbouwing leuke en kwalitatieve beweegprogramma’s te schrijven voor een op maat gemaakte breed motorische ontwikkeling in de gymles. 

De ASM-instructeursopleiding Advanced is het eerste niveau van bekwaamheid in het ASM en is complementair op de reeds aanwezige kennis en kunde in sport en bewegen van de deelnemer. Een opleiding vol theorie en praktijk op HBO-niveau met als doel het ASM te begrijpen en zelf te kunnen toepassen. Na afloop krijg je toegang tot het Athletic Skills Platform.

Ga de strijd aan tegen beweegarmoede met kwalitatieve beweegprogramma’s! De ASM-instructeursopleidingen zijn speciaal ontwikkeld om het ASM te leren implementeren binnen trainingen, lessen en behandelingen. Dit zorgt voor betere prestatiesminder blessuresmeer creativiteit en meer plezier! In de opleidingen wordt vanuit een wetenschappelijke en praktische achtergrond geleerd beweegprogramma`s te ontwerpen, te verantwoorden en uit te voeren.

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie werken, met de beweger centraal. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s.

Doel: Aan het eind van de opleiding kan je zelfstandig programma’s ontwerpen, verantwoorden en uitvoeren aan de hand van twee van de vijf Transfers of Learning van het ASM. Daarbij ken je de nieuwste inzichten van motorisch leren en kan je deze structureel toepassen in jouw trainingen, lessen of behandelingen. Tot slot is er ruim aandacht voor de  theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van deze “nieuwe manier van denken over bewegen”

Duur: 47 uur totaal
• 18 contacturen | 4 bijeenkomsten van 4,5 uur.
• 29 uur zelfstudie | Literatuur lezen en maken van de werkboekopdrachten.

Inhoud: De opleiding is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten van 4,5 uur. Het programma bestaat voor het grootste gedeelte uit theorie en deels praktijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn gekoppeld aan de literatuur dat inbegrepen is in het lespakket. Onderwerpen: Visie ASM | Talentontwikkelingsmodellen | Beweegarmoede | Breed motorische ontwikkeling | Schijf van 10 | ASM-bouwstenen voor motorische vaardigheid, coördinatie en fitheid | Transfers of learning | Achtergronden en toepassing van motorisch leren en impliciet leren | De groeispurt | Meso-planning toepassing van het ASM

 

Kosten: €945. In schooljaar 21-22 is voor vijf vakleerkrachten  budget opgenomen om deze training te volgen vanuit het SOPOH-academie budget.

Planning opleidingen najaar 2021 volgt binnenkort op de site van ASM. Houd dit goed bij, want de opleidingen zitten snel vol!

Aanmelden individueel via:https://www.athleticskillsmodel.nl/instructeursopleidingen/

 

Bekostiging vanuit Academie budget alleen na gereserveerde plaats via de SOPOH academie!

Trainer ASM

Trainer ASM

Trainer

 

Datum

23-08-2021 - 01-10-2021

Tijd

Hele dag

Locatie