Kanjertraining basis

Training in schooljaar 22-23

Voor: leerkrachten

Ondersteunend personeel kan de opleiding wel doen, maar: Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname (dit geldt voor zowel klassenassistenten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, logopedisten, coaches, conciërges en administratieve krachten).

 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Je kunt je alleen inschrijven wanneer jouw school de Kanjertraining al verzorgt. Wil je kanjerschool worden, dan kun je ook als team een training volgen op een eigen studiedag.

Traject:

Het trainingstraject Kanjertraining voor de leerkrachten en de volgorde hiervan:

Basistraining      3 dagen              licentie A wordt uitgereikt en is twee jaar geldig *)

1e nascholing     dag 4                   licentie B wordt uitgereikt en is twee jaar geldig *)

2e nascholing     dag 5                   licentie C wordt uitgereikt en is definitief

*) na anderhalf jaar kan de nascholing worden gevolgd.

De kanjertraining basis bestaat dus uit twee aaneengesloten dag-trainingen, gevolgd door een terugkomdag na ongeveer 12 weken. Daarna volgt nog na twee jaar nascholing B & C voordat de licentie definitief wordt.

 

Data Kanjertraining basis:

woensdagmiddagen:

Dag 1 woensdag 28 september 2022

Dag 2 woensdag 5 oktober 2022

Dag 3 woensdag 11 januari 2023

Tijden: 13.00-20.00 uur

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen en te betalen. Bij verhindering, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de cursusleidster. De kosten worden per school berekend, dus overleg altijd vooraf met de directeur van jouw school of je mag deelnemen.

Deelnamekosten: Voor rekening van de school Kosten: € 4800,- gedeeld door het aantal deelnemers. Minimaal 7 (€ 4800 : 7 = € 685,- p.p.)  en maximaal 20 (€ 4800 : 20= € 240,- p.p.) Extra nog € 12,- i.v.m. lichte maaltijd.
Lilian Vliek

Lilian Vliek

Trainster

Datum

28-09-2022 - 11-01-2023

Tijd

13:00 - 20:00

Locatie

Nog nader te bepalen

Welke collega's gaan er?

    Enkel zichtbaar voor ingelogde gebruikers.