Knap lastig! voor PM-ers online training

KNAP LASTIG!
KINDEREN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN IN DE BSO

Inhoud
Deze training is ontwikkeld met als doel pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. In hun dagelijkse werk komen professionals vaker kinderen tegen die zij als ‘lastig in de omgang’ en ‘stoorzender in de groep’ ervaren.

Sommige kinderen bekijken de wereld op een andere manier waarbij hun besturingssysteem (brein) anders werkt. Kinderen die als ‘lastig in de omgang worden ervaren’ beleven o.a. prikkels vanuit de omgeving en vanuit zichzelf meer intens. Door meer inzicht te krijgen in hoe het brein werkt (of het nu gaat om bijvoorbeeld ADHD, autisme, ODD, DCD, TOS of hoogsensitiviteit) leer je het kind beter begrijpen. Dit inzicht leidt tot tools en strategieën waarmee we het gedrag van kinderen kunnen sturen zodat zij zichzelf blijven ervaren als competente personen.

Leerresultaten

Na het volgen van de training Knap Lastig hebben pedagogisch professionals:

 • meer inzicht in hoe het brein werkt van een kind waarvan de prikkelverwerking anders verloopt
 • tools en strategieën gekregen om om te gaan met het soms lastige gedrag van kinderen
 • meer controle in het oplossen van stressvolle momenten in het werken met kinderen
 • geleerd hoe zij op een effectieve manier omgaan met emoties van kinderen
 • meer (zelf)vertrouwen in interactie met een kinderen in de BSO

Duur/certificering
5 bijeenkomsten. De deelnemer voert praktijkopdrachten uit. De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een certificaat uit naam van J. Blauwhoff & Oudervereniging Balans.

Deze training is in 2008 ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van Oudervereniging Balans. In 2021 in de training overgenomen door J. Blauwhoff, pedagogische trainingen en advies en is de training geactualiseerd. Balans is betrokken in de rol van adviseur en klankbord.

De training start na de zomer geheel online voor een selecte groep pedagogisch professionals (gastouders/pedagogisch medewerkers in de bso) die werken met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Waar? Online

Wanneer? Van 9.00- 11.30/12.00 uur

Dinsdag 6 september 2022
Dinsdag 20 september 2022
Donderdag 13 oktober 2022
Dinsdag 1 november 2022
Dinsdag 22 november 2022

Kosten
Vergoed vanuit Floreer

De training zal J.Blauwhoff voor het eerst geheel online geven op open inschrijving in het kader van een pilot.
We gaan aan de slag met een selecte groep professionals, nu 30% korting op de deelnameprijs. Vol = Vol.

Geen € 547,00 maar nu €382,90 euro per deelnemer inclusief certificering en lesmateriaal

Joyce Blauwhoff

Trainer

 

Datum

06-09-2022 - 22-11-2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Welke collega’s gaan er?

 • Rasha Aboudi
 • Nilufer Bozkurt
 • Inge Groot
 • Khatera Hashemy
 • Lupita Oldenhage
 • Sandra Van de Polder-Boes
 • Tamara Outshoorn
 • Houda Ben Mohand
 • Melinda Vermeulen