Webinar Jaaropening 19/8: masterclass Marcel van Herpen

Webinar jaaropening 19 augustus Masterclass van Marcel van Herpen

 “Weten wat je moet doen als je niet meer weet wat je moet doen”.

Iedere leraar kent dat gevoel dat het lekker loopt. De sfeer is goed. De kinderen reageren naar verwachting en de resultaten zijn op orde.

Maar iedere leraar kent ook de momenten waarin hij niet precies weet wat hij moet doen. Er kunnen zich zelfs situaties voordoen waarin je iets doet wat je liever niet had gedaan. Soms ben je gewoon de leraar die je liever niet zou zijn.

Misschien is wel de meest intrigerende vraag in het onderwijs: “Hoe weet je nou wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen?” En! Er is een antwoord. Het is zelfs een eenvoudig antwoord. Maar om het eenvoudige antwoord te begrijpen, is bewustwording van de complexiteit voorwaardelijk.

Alle opvoeders (leraren, pedagogisch medewerkers, trainers, ouders, etc.) willen dat kinderen zich welbevinden en betrokken zijn. Dat lukt niet altijd. Velen zoeken de oplossingen in protocollen en methodes. Gedragsregulatieprogramma’s zijn populair, maar bieden vaak onvoldoende uitkomst. Het grootste probleem voor (jonge) mensen is dat ze er soms niet ‘bij horen’. Allerlei zaken kunnen zorgen voor  vormen van uitval en buitensluiten.

Er is maar één manier om die ontkoppelingen het hoofd te bieden: Verbondenheid!

Een goede relatie maakt goede prestaties mogelijk. Daarbij is zekerheid niet het uitgangspunt, maar onzekerheid. Een leraar die het perspectief van de kinderen inneemt, kan steeds zekerder worden en daardoor tactvoller gaan handelen.

De masterclass ‘Pedagogische Tact: Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ helpt je om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen. Het maakt je bewuster, breidt je handelingsrepertoire uit en creëert routines in het intermenselijk contact

https://centrumpedagogischcontact.nl/masterclass/

Een vervolg op de masterclass is het online traject ‘Pedagogische Tact’. Dit wordt via de academie aangeboden. Het biedt de mogelijkheid om wanneer het  jou uitkomt op elk gewenst moment en plaats je verder te bekwamen op dit onderwerp. ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ helpt leraren om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen. Het maakt ze bewuster, breidt hun handelingsrepertoire uit en creëert routines in het intermenselijk contact

Datum en tijd: 19 augustus van 15.00-16.00 uur

Aanmelden is niet nodig via de academie.

Voor woensdag 19 augustus ontvangen alle medewerkers een mail met een link naar het webinar.

 

 

Marcel van Herpen

Marcel van Herpen

Spreker

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. Marcel is auteur van de boeken Ik, de leraar, Wij, de leraar, Ik, de coach, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen en vele andere publicaties. Hij ziet het tegengaan van uitval en buitensluiten van kinderen als zijn pedagogische opdracht. 

https://www.marcelvanherpen.nl/