Meidenvenijn en de Ringaanpak

Meidenvenijn en de Ringaanpak

 

De inhoud:

In een klas is ‘meidenvenijn’ zelden alleen maar het probleem van de meisjes…..

Het fenomeen vindt plaats binnen de groep en heeft direct effect op het groepsklimaat. Het is daarmee een onderdeel van het totale groepsklimaat. Aandacht voor het systemische geheel is daarom belangrijk (leiderschap, communicatie, groepsfases en context).

Maar meisjes kunnen wel op geheel eigen wijze vorm geven aan agressie. Het valt misschien minder op, maar het effect is er niet minder om. Denk aan roddelen, buitensluiten of manipuleren. Soms is alleen een dwingende blik al voldoende. Wat kun je daarmee als leerkracht?

Tijdens de training De Ringaanpak en Meidenvenijn staat in de eerste plaats de groepsdynamische theorie centraal. Vanuit het model ‘Integrale Procesbegeleiding Groepen’ (IPG) worden de cursisten geïnformeerd over het belang van het kennen van de groepsdynamische context.

Daarna wordt De Ringaanpak geïntroduceerd en leren de cursisten de huidige situatie in kaart te brengen. Vanuit deze huidige situatie wordt gekeken hoe je met de groep een positief ‘toekomstscenario’ kunt uit te werken.

Vervolgens worden De Ringen (posities in de groep) besproken. Daarbij gaat er nadrukkelijk aandacht uit naar het gedrag van meisjes. Het angstmodel (biologisch model) van Martine Delfos speelt daarbij een grote rol. Op welke wijze bepaalt de leerlinge haar positie? Welke vormen van (bedekte) agressie kunnen worden ingezet?

En verder…. Hoe begrens je dit ongewenste gedrag en versterk je dan het gewenste gedrag?

De cursisten ontvangen allemaal het boek De Ringaanpak.

 

Data:

  • woensdag 2 oktober 2024
  • woensdag 9 oktober 2024

Tijden: 15.00 tot 18.00 uur

Barry Redeker

Cursusleider

Meidenvenijn en de Ringaanpak

 

Datum

02-10-2024 - 09-10-2024

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

Nog nader te bepalen