Meldcode IB-ers online training 23-24

Meldcode

Deze cursus kun je online op een zelf gekozen moment doen nadat je inloggegevens hebt ontvangen.

Intern begeleider P(S)O: Werken met een meldcode 

Als intern begeleider ondersteun je leerkrachten als zij zorgen hebben over kinderen. Om dit te kunnen doen, is het goed om te weten welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie. En om te weten welke stappen je dan kunt ondernemen. Dat leer je in deze cursus.

Wat komt aan de orde in de cursus?

  • De cursus start met informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Vervolgens leer je de vijf stappen van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Je leert hoe je voor leerkrachten een laagdrempelig aanspreekpunt kunt zijn.
  • Je leert hoe je kunt samenwerken met externe professionals uit bijvoorbeeld het zorg- en adviesteam.
  • Je leert hoe je met ouders gesprekken kunt voeren over dit onderwerp.

De cursus maakt gebruik van verschillende werkvormen, animaties en videofragmenten. Hierdoor is de informatie toegankelijk en goed toepasbaar.

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

Toets: ja

duur: 2,5 – 3 uur

 

 

Reserveren via de academie. Een link wordt later verstrekt.

Kosten: geen

 

Datum

04-09-2023 - 01-07-2024

Tijd

Hele dag

Locatie