MR Compleet bijeenkomst Effectief

MR Compleet 13 maart, 17 april en 15 mei 2024

MR Compleet is dé volledige medezeggenschap cursus voor nieuwe (G)MR-leden en (G)MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de bijeenkomsten MR Start (13 maart), MR Effectief (17 april) en MR Verdieping (15 mei).

Graag apart per bijeenkomst aanmelden op de website van de academie.

MR Effectief voor ouders en personeel

Voor wie: ouders en medewerkers die de MR Startcursus hebben gevold, ervaren (G)MR-medewerkers die hun kennis willen opfrissen.

Bij deze cursus leer je meer over hoe je uitvoering kunt geven aan de wettelijke taken en rechten die de (G)MR heeft. We gaan o.a. in op het effectief samenwerken binnen de MR, vergaderen en het nemen van besluiten. Na deze cursus kun je nog de MR Verdieping volgen.

Na deze cursus:

· weet je wat van belang is om te komen tot goede samenwerking;

· ken je de bouwstenen voor effectieve vergaderingen;

· heb je kennis gemaakt met de BOB-methode; (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming)

· ken je de verschillende rollen tijdens MR-vergaderingen.

Datum:

17 april 2023 19.30 uur – 22.00 uur

 

Aantal deelnemers

Online: 3-12 deelnemers

Fysiek: 6-20 deelnemers

 

Aanmelden: Personeelsleden via de Academie. Ouders via de schoolleider of een mail naar gmr@sopoh.nl

 

Ouders die deelnemen:

S. B. – OBS De Optimist
N. vd B.- Twickel & Dr JP Heijeschool

 

Kosten: geen

Trainer

 

Datum

17-04-2024

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

Rietveldschool