MR Compleet bijeenkomst Verdieping

MR Compleet 13 maart, 17 april en 15 mei 2024

MR Compleet is dé volledige medezeggenschap cursus voor nieuwe (G)MR-leden en (G)MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de bijeenkomsten MR Start (13 maart), MR Effectief (17 april) en MR Verdieping (15 mei).

Graag apart per bijeenkomst aanmelden op de website van de academie.

 

MR Verdieping voor ouders en personeel

Voor wie: ouders en medewerkers die de MR Startcursus hebben gevolgd, ervaren (G)MR-medewerkers die hun kennis willen opfrissen.

In deze cursus verdiep je eerder opgedane kennis van het werk van de (G)MR. Zo gaan we dieper in op wat advies- en instemmingsrecht precies betekenen en welke stappen er gezet moeten worden vanaf het moment dat het bestuur een voorstel doet, tot aan het uitvoeren van dit voorstel.

 

Naast besluitvormingsprocessen besteden we ook aandacht aan de rol van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Je hoort meer over belangrijke uitspraken van de commissie en hoe de (G)MR kan omgaan met een geschil.

Na deze cursus:

· heb je kennis van de praktische betekenis van WMS-artikelen;

· ken je de belangrijkste advies- en instemmingsrechten;

· zijn de procedures bij de geschillencommissie bekend;

· kun je keuzes maken binnen het statuut en reglement.

 

Datum: 15 mei 2024 19.30 uur – 22.00 uur

Aantal deelnemers: Online: 3-12 deelnemers. Fysiek: 6-20 deelnemers

 

Aanmelden:

Personeelsleden via de Academie. Ouders via de schoolleider of een mail naar gmr@sopoh.nl

Kosten: geen

Trainer

 

 

 

Datum

15-05-2024

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie