MR cursus medezeggenschap verdieping

CURSUS MEDEZEGGENSCHAP VERDIEPING

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

De relatie tussen GMR/MR en het bevoegd gezag

Het optimaliseren van het medezeggenschapsproces door ervoor te zorgen dat (G)MR-leden meer kennis hebben van hun positie ten opzichte van het bevoegd gezag/de schooldirectie en de raad van toezicht.

De MR en de achterban

De medezeggenschapsraad is de vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen op school. Het is daarom van groot belang dat de (G)MR goede contacten onderhoudt met alle ouders, personeelsleden en leerlingen die betrokken zijn bij school. Zo weet de (G)MR wat er onder de betrokkenen leeft en dus wat belangrijke onderwerpen zijn om in de (G)MR en met het bevoegd gezag te bespreken. Maar hoe kan de (G)MR nu goed contact onderhouden met de achterban? Hoe kan de (G)MR ervoor zorgen dat ouders en personeelsleden zich betrokken voelen en hoe kan de (G)MR niet alleen informatie geven, maar ook informatie ophalen?

Je kunt ook zelf onderwerpen aandragen. Graag vermelden bij de aanmelding.

 

Trainer:            Bram Buskoop

Bestemd voor: Ouders en leerkrachten met enige kennis van de medezeggenschap in het primair onderwijs.

Datum:             14 april 2021, aanvang 20.00 uur via Teams. Vanaf 19.45 uur toegankelijk.

Kosten:            Voor rekening van de GMR

Maximum aantal deelnemers per cursus: 10

Aanmelden voor leerkrachten via de SOPOH-academie.

Aanmelden voor ouders via de schoolleider of via astrid.debruin@sopoh.nl

 

Data

Datum:             14 april 2021, aanvang 20.00 uur via Teams. Vanaf 19.45 uur toegankelijk.

Kosten: geen

De kosten voor deze cursus komen ten laste van het GMR-budget. Bij eventuele verhindering kun je een ander MR-lid/belangstellende in jouw plaats laten gaan.

Wanneer je verhinderd bent, annuleer je de inschrijving tenminste 24 uur van te voren middels een berichtje aan de contactpersoon.

Bij eventuele verhindering kun je een ander MR-lid/belangstellende in jouw plaats laten gaan.

 

Deelnemers vanuit ouders:

 

Bram Buskoop

Bram Buskoop

Trainer

Astrid de Bruin

Astrid de Bruin

Contactpersoon

Datum

14-04-2021

Tijd

19:45 - 22:15

Locatie

Nog niet bekend of online training

Welke collega's gaan er?

    Enkel zichtbaar voor ingelogde gebruikers.