MR Effectief voor ouders en personeel

MR Compleet is dé volledige cursus voor nieuwe (G)MR-leden en (G)MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de bijeenkomsten MR Start (15 maart), MR Effectief (29 maart) en MR Verdieping (31 mei).                                      Graag apart per bijeenkomst aanmelden op de website van de academie.

 

MR Effectief voor ouders en personeel

 

Doelgroep: Ouders en personeelsleden uit de (G)MR of met belangstelling voor de medezeggenschap

 

Doel en inhoud

Bij de cursus MR Start heb je geleerd over wat de MR precies als rechten heeft, welke taken de MR heeft en welke documenten van belang zijn. Met deze wettelijke basis kun je als MR-lid aan de slag. Bij deze cursus leer je vervolgens meer over hoe je uitvoering kunt geven

 

Na deze cursus:

· weet je waarom werken als ‘team’ leidt tot betere resultaten;

· weet je wat van belang is om te komen tot goede samenwerking;

· heb je kennis gemaakt met het ‘team-effectiviteitsmodel’;

· ken je de bouwstenen voor effectieve vergaderingen;

· weet je aan welke voorwaarden een goede voorbereiding van de vergadering moet voldoen

· heb je inzicht in de benodigde vergadervaardigheden, en

· maak je kennis met de BOB-methode en heb je hiermee geoefend.

 

Tijdsduur en studiebelasting 5 uur: 2,5 uur cursus en 2,5 uur zelfstudie. 

 

Datum:

29 maart 2023 19.30 uur – 22.00 uur

 

Aantal deelnemers

Online: 3-12 deelnemers

Fysiek: 6-20 deelnemers

 

Aanmelden: Personeelsleden via de Academie. Ouders via de schoolleider of een mail naar gmr@sopoh.nl

 

Ouders die deelnemen:

 

Kosten: geen

Trainer

 

Datum

29-03-2023

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie