GMR Financiën

MR en Financiën

Voor wie: GMR-leden die de cursus MR start hebben gevolgd of ervaring hebben als (G)MR-lid en meer willen weten over de rol van de MR bij het vaststellen van financiële stukken van de school en/of het bestuur.

Duur: 2,5 uur. Kosten: gratis

MR en Financiën geeft GMR-leden handvatten om het gesprek te voeren met het bestuur of de schooldirecteur over het beleid. Tijdens de cursus GMR en Financiën gaan we in op de rol en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (of GMR in de stichting) en hoe beleidsplannen samenhangen met financiële stukken zoals het formatieplan, de begroting en het jaarverslag.

Na deze cursus

· Heb je inzicht in de financiële stromen binnen de stichting en de school;

· Kun je u als (G)MR-lid de financiële stukken beter beoordelen vanuit een MR-perspectief;

· Kun je een gesprek voeren met de directeur/bestuurder over de financiële keuzes;

· Kun je de juiste vragen stellen over de financiën van de school/stichting en kun je de antwoorden van de directeur/bestuurder wegen en interpreteren.

Aanmelden:

GMR Personeelsleden via de Academie. Ouders via de schoolleider of een mail naar gmr@sopoh.nl

Ouders:
K. L. – OBS De Optimist
N. vd B. – Twickel & Dr JP Heijeschool
A. M. – OBS De Optimist

Kosten: geen

Trainer

 

 

 

Datum

07-11-2023

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

Rietveldschool