MR Start voor ouders en personeel

MR Compleet is dé volledige cursus voor nieuwe (G)MR-leden en (G)MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de bijeenkomsten MR Start (15 maart), MR Effectief (29 maart) en MR Verdieping (31 mei).                              Graag apart per bijeenkomst aanmelden op de website van de academie.

 

MR Start voor ouders en personeel

Doelgroep: Ouders en personeelsleden uit de (G)MR of met belangstelling voor de medezeggenschap

Kwalificatie voor Lerarenportfolio.nl: 5 punten

Doel en inhoud

Ben je nieuw in de medezeggenschapsraad (MR) in het primair onderwijs, of wil je jouw basiskennis weer toetsen? Dan is de cursus MR Start dé cursus voor jou. Elke school moet verplicht een MR hebben, waar ouders en personeelsleden samen belangrijke besluiten nemen over het beleid op school. MR-leden vertegenwoordigen de achterban en denken kritisch-constructief mee met het bevoegd gezag.

Na deze cursus:

· ken je de basis uitgangspunten van het werk als MR-lid;

· ken je de belangrijkste rechten en plichten van de MR;

· weet je welke documenten voor de MR van belang zijn;

· ken je de faciliteiten waar je als MR-lid recht op heeft.

Tijdsduur en studiebelasting 5 uur: 2,5 uur cursus en 2,5 uur zelfstudie. 

Datum: 15 maart 2023 19.30 uur – 22.00 uur

Aantal deelnemers: Online: 3-12 deelnemers. Fysiek: 6-20 deelnemers

Aanmelden: Personeelsleden via de Academie Ouders via de schoolleider of een mail naar gmr@sopoh.nl

  

Ouders die deelnemen:

Octopus: I. de Valk

De Optimist: E. Minnaar 

De Optimist: A. Alsheibi

KC WestWijs: N. Fenisch

Bosrank: F. Niessen

KC WestWijs: P. Spanjaard 

De Boog: B. Suidgeest, 

Kosten: geen

Trainer

 

Datum

15-03-2023

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

Rietveldschool