MR Verdieping voor ouders en personeel

MR Compleet is dé volledige cursus voor nieuwe (G)MR-leden en (G)MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de bijeenkomsten MR Start (15 maart), MR Effectief (29 maart) en MR Verdieping (31 mei).                                Graag apart per bijeenkomst aanmelden op de website van de academie.

 

MR Verdieping voor ouders en personeel

Doelgroep: Ouders en personeelsleden uit de (G)MR of met belangstelling voor de medezeggenschap die de cursus MR start en MR Effectief hebben gevolgd!

Doel en inhoud

Bij de cursus MR Start heb je geleerd over wat de MR precies als rechten heeft, welke taken de MR heeft en welke documenten van belang zijn. Met deze wettelijke basis kun je als MR-lid aan de slag. Bij deze cursus breid je de kennis die je eerder hebt opgedaan uit. Zo wordt er nader ingegaan op wat advies- en instemmingsrecht precies betekenen en welke stappen er gezet moeten worden vanaf het moment dat het bevoegd gezag een voorstel doet, tot aan het uitvoeren van dit voorstel.

Na deze cursus:

· heb je inzicht in besluitvormingsprocessen tussen bevoegd gezag en de MR;

· heb je vaardigheden om actief deel te nemen aan een besluitvormingsproces;

· ben je bekend met werkwijze van de LCG WMS, en

· heb je handvatten om de werkwijze van de eigen MR te borgen binnen de schoolorganisatie.

 

Tijdsduur en studiebelasting 5 uur: 2,5 uur cursus en 2,5 uur zelfstudie. 

Datum: 31 mei 2023 19.30 uur – 22.00 uur

Aantal deelnemers: Online: 3-12 deelnemers. Fysiek: 6-20 deelnemers

 

Aanmelden:

Personeelsleden via de Academie Ouders via de schoolleider of een mail naar gmr@sopoh.nl

Kosten: geen

Trainer

 

 

 

Datum

31-05-2023

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie