Netwerk Startende leerkrachten 1

Netwerk startende leerkrachten 1

Als je als leraar net van de opleiding afkomt ben je startbekwaam. Om je verder te ontwikkelen tot basis- en vakbekwaamheid is het nodig om praktijkervaring op te doen. Goede begeleiding in het begin van de carrière van startende leerkrachten versnelt deze ontwikkeling, zorgt voor beter onderwijs en minder uitval van startende leraren.

SOPOH ondersteunt de professionele ontwikkeling van hun startende leerkrachten. In een driejarig inductieprogramma voor starters krijg je begeleiding van een maatje, een schoolcoach en een beeldcoach. Samen werk je aan jouw eigen leervragen.

Onderdeel van  het inductieprogramma is dit driejarige leernetwerk. Als startende leerkracht zit je namelijk met veel vragen. Hiervoor kun je bij je collega’s terecht, maar het is ook fijn om je ervaringen te delen met andere starters. Het doel van dit netwerk is het ontmoeten van andere starters, het leren van elkaar en van zeer ervaren collega leerkrachten en onderwijsexperts. Samen gaan we aan de slag met vraagstukken die je als startende leerkracht tegen kunt komen. Jouw eigen leerproces met je eigen leervragen staat hierbij centraal. In het netwerk is aandacht voor drie aspecten: het functioneren in de klas/het team, het functioneren in de school en professionele ontwikkeling. Het eerste jaar ligt de focus op het kennismaken met de school en de leerlingen, op het overleven en het in de vingers krijgen van het vak. In het tweede jaar ligt de focus op het verdiepen van de kennismaking, het vinden van je draai, het onder de knie krijgen van het vak en het bijdragen aan de school.

De netwerkbijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats en zullen worden begeleid door Ingrid Eekhoff en Susanne Le Cuivre

Deelname is kosteloos. Reserveren is verplicht. Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent.

Ingrid Eekhoff

Begeleider

Susanne Le Cuivre

Begeleider

Netwerk Startende leerkrachten 1

 

Datum

29-09-2020

Tijd

15:45 - 17:15

Locatie

Kindcentrum WestWijs