Nieuwkomers en NT2 in de Kinderopvang

Nieuwkomers en NT2 in de Kinderopvang

Doelgroep:
Voor pedagogisch medewerkers die binnen de voorschool en/of opvang te maken hebben met nieuwkomers/ meertalige kinderen die Nederlands als tweede (of derde) taal verwerven.

Deze training wordt samen met Meer Primair, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 14 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent nog niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

Training: De drie bijeenkomsten richten zich op een samenvatting van de onderstaande onderwerpen en bestaan uit een mix van theorie, praktische tips en oefening en reflectie op de eigen praktijk. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht/vraag mee die in de vervolgbijeenkomst behandeld wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het verschil in ervaring en kennis.

NT2 en meertaligheid als kans
Je leert over taalverwerving en het verschil tussen het leren van je moedertaal (eerste taalverwerving) en het leren van een tweede taal (tweedetaalverwerving). Hoe help je kinderen  goed bij het leren van Nederlands als tweede taal? Hoe ga je om met de eigen talen van kinderen, wat weten we over meertaligheid? Hoe kunnen ouders betrokken worden?

Woordenschatverwerving en begrijpend luisteren
Wat is het verschil tussen incidenteel en intentioneel woordenschat aanleren? Wat zijn Taaldenk-gesprekken en hoe pas je deze toe? Hoe kan je impliciet en expliciet woordenschatonderwijs bewust integreren in concreet vrij, geleid en begeleid spel. Hoe stimuleer je begrijpend luisteren bij kinderen?

Wat leer je?
• De pedagogisch medewerker weet hoe hij/zij zijn/haar taal en taalaanbod kan aanpassen aan meertalige kinderen;
• De pedagogisch medewerker weet hoe hij/zij een taalrijke en stimulerende omgeving kan creëren in hun groep;
• De pedagogisch medewerker weet hoe hij/zij impliciet en expliciet woordenschat kan aanbieden / integreren in concreet spel

 

Data:

  • 28 februari 2024
  • 20 maart 2024
  • 10 april 2024

Tijden: 9.15-11.15 uur

Kosten: geen uit academie budget Kinderopvang

Deze training wordt samen met Meer Primair, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 14 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent nog niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

 

Anna de Graaf

Trainer

Onderwijsadviseur Taal en Meertaligheid bij Het ABC. Als taalkundige is Anna gespecialiseerd in de betekenis van taal en meertaligheid. Zij maakt ingewikkelde theorie graag begrijpelijk om hiermee onderwijsprofessionals en ouders te ondersteunen in de weerbarstige praktijk van alledag.

 

Nieuwkomers en NT2 in de Kinderopvang

 

Datum

28-02-2024 - 10-04-2024

Tijd

09:15 - 11:15

Locatie

Nog nader te bepalen