Planmatig en doelgericht aan de slag in de klas: data- analyse- doelen- differentiatie

Planmatig en doelgericht aan de slag in de klas:

data- analyse- doelen en differentiatie

 

Doelgroep

Voor leerkrachten die hun leerlingen optimaal in ontwikkeling willen brengen. Voor startende leerkrachten en ervaren leerkrachten die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen.

 

Inleiding

Misschien sta je al lang voor klas of ben je net begonnen. Je maakt de hele dag keuzes om het maximale uit je lessen te halen. Wat doe je met de data die je hebt? Hoe vertaal je data naar onderwijsaanbod dat je afstemt op je groep en individuele leerlingen? De training is gericht op jouw onderwijspraktijk. Je volgt vier bijeenkomsten en doorloopt de cyclus van data- analyse- doelen- aanbod- differentiëren. Startende en ervaren leerkrachten worden geïnformeerd en leren van en met elkaar. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een opdracht. Ieder bijeenkomst start met een terugblik op de vorige bijeenkomst en reflectie op de opdracht.

 

Inhoud

In de eerste bijeenkomst kijken we naar de data waarover je beschikt.

Welke data heb je? Hoe interpreteer je die data? Hoe kijk je naar samenhang in de data die je hebt? Welke betekenis hebben de data voor het bepalen van doelen en vormgeven van differentiatie in jouw klas?

In de tweede bijeenkomst analyseren we data in relatie tot de doelen die je hebt gesteld. Wat zegt de analyse over je onderwijsaanbod? Heb jij je aanbod afgestemd op de middengroep van jouw klas? Blijkt uit de analyse dat je het aanbod moet intensiveren, verrijken of vertragen? Hoe doe je dat in jouw klas?

In de derde bijeenkomst staan we stil bij de doelen waaraan je werkt met je klas. Heb je op basis van je data en analyse passende doelen gesteld? Werk je met de hele klas aan dezelfde doelen of neem je voor- of verder liggende doelen op in je aanbod? Hoe organiseer je passende instructies om de doelen te bereiken? Hoe differentieer je instructie en begeleiding?

In de vierde bijeenkomst komen data- analyse- doelen en differentiatie samen. Hoe komt de leerkracht tot routines, zodat doelgericht, planmatig en cyclisch werken een gewoonte wordt? Wat is het effect van de interventies op de ontwikkeling van de leerlingen? Welke kwaliteiten heeft de leerkracht bij zichzelf en bij de klas vastgesteld?

Locatie: Rietveldschool Adelaarsstraat 70, 1171 TM Badhoevedorp

Lokaal van groep 8C van Samantha Rietman

Vier bijeenkomsten op donderdagen van 15.45-17.30 uur

Data:

  • 16 september
  • 14 oktober
  • 11 november
  • 9 december
 
Kosten: geen. Reserveren is verplicht. Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent.

Franka Jonker

Trainer

De bijeenkomsten worden verzorgd door Franka Jonker. Franka is een ervaren leerkracht en onderwijsadviseur. Zij begeleidt als onderwijsadviseur bij Fenom scholen bij hun ontwikkelvragen. Franka herkent kwaliteiten en belemmeringen en bepaalt, zoals ze ook in haar eigen klas deed, wie haar middengroep is. Ze stemt af op de deelnemers, zodat ze haar doelen bereikt.

 

Datum

16-09-2021 - 01-12-2021

Tijd

15:45 - 17:30

Locatie

Rietveldschool