Rekenen didactiek voor onderwijsassistent/Lk-ondersteuner

Rekenen voor de onderwijsassistent en leraarondersteuner (groep 3 t/m 8)

Steeds vaker worden onderwijsassistenten ingezet om groepjes kinderen rekenbegeleiding te bieden. Wanneer onderwijsassistenten getraind zijn in welke specifieke interventies zij het beste kunnen inzetten, blijkt dat de leerresultaten van basisschoolleerlingen sterk vooruitgaan. In twee bijeenkomsten leer je hoe goede rekenbegeleiding eruitziet en krijg je handvatten om kinderen effectief te ondersteunen. De training bestaat gedeeltelijk uit theorie, maar vooral wordt er tijd genomen om praktisch aan de slag te gaan. Tijdens elke bijeenkomst is er veel ruimte voor vragen uit de eigen praktijk.

Bijeenkomst 1: Rekeninstructie aan een kleine groep geven (2,5 uur)
– Verschillende visies op rekenonderwijs: realistisch rekenen vs. traditioneel rekenen. Van welke aanpak leren kinderen het meest? Welke aanwijzingen zijn er vanuit de wetenschappelijke literatuur?
– De referentieniveaus en tussendoelen voor het rekenonderwijs
– Wat zijn verhaal- en contextsommen? Welke didactiek zet je in?
– De opbouw van een effectieve rekenles:
1. Een goede start van de rekeninstructie. Hoe zorg je voor een goede beginsfeer? Hoe haal je relevante voorkennis op? Hoe formuleer je een scherp lesdoel?
2. De instructie: van voordoen naar zelf doen. Hoe onderwijs je het concept en de vaardigheid van je lesdoel?
3. Begeleide inoefening: kinderen onder toezicht laten oefenen. Hoe controleer je of kinderen het lesdoel begrijpen. Hoe geef je effectieve feedback?
4. Zelfstandige verwerking
5. Grote lesafsluiting: werkhouding bespreken en reflecteren op de lesinhoud.
– Gezamenlijk een rekenles voorbereiden voor de volgende dag.

Bijeenkomst 2: Passende interventies om kinderen te ondersteunen (2,5 uur)
– Omgaan met zwakke rekenaars. Waarom is het belangrijk om hoge verwachtingen te hebben? Wat is het belang van extra leertijd? Wat is dyscalculie?
– Omgaan met sterke rekenaars. Welke onderwijsbehoeften hebben sterke rekenaars? Hoe bied je ze voldoende uitdaging?
– Het belang van automatiseren. Welke rekenkennis moet aan het eind van de basisschool geautomatiseerd zijn? Welke extra materialen zijn er om het automatiseren meer tijd en aandacht te geven?
– Hoe kun je bewegend leren inzetten tijdens een rekenles?
– Gezamenlijk een rekenles voorbereiden voor de volgende dag

E-learning: Effectieve rekendidactiek voor de onderwijsassistent
Na afloop van de 2 trainingen krijgen alle deelnemers toegang tot de e-learning Effectieve Rekendidactiek voor de onderwijsassistent. Deze e-learning kun je nog een jaar inzetten om stof te herhalen en terug te zoeken. De genoemde opdrachten in de e-learning kun je in de praktijk uitvoeren.

Data:

  • woensdag 7 september 14.30-17.00 uur
  • woensdag 21 september 14.30-17.00 uur

Aansluitend aan de trainingen wordt gebruik gemaakt van E-learning effectieve didactiek rekenen voor alle deelnemers.

 

 

Kosten: geen. Reserveren is verplicht. Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent.

Marc Kleinveld

Trainer

 

Datum

07-09-2022 - 21-09-2022

Tijd

14:30 - 17:00

Locatie

‘t Joppe