Scheidingsbewust: omgaan met ouders en kinderen in scheiding

Training scheidingsbewust: omgaan met ouders en kinderen in scheiding

Er is nog heel veel kennis nodig om als onderwijsorganisatie op de juiste manier om te gaan met kinderen en ouders die te maken hebben met het uiteen vallen van het kerngezin door een echtscheiding. En dit terwijl school juist voor deze kinderen een veilige en vertrouwde omgeving is met betrokken volwassenen die de vaardigheid in huis hebben om hen te kunnen helpen.

In het kort

De training ScheidingsBewust® biedt leerkrachten kennis en vaardigheden in het omgaan met scheidende ouders en hun kinderen waardoor zij zekerder van hun zaak zijn, de juiste beslissingen kunnen nemen in hun omgang met scheidende ouders en een serieuze gesprekspartner voor diezelfde ouders kunnen zijn.

Voor wie

Voor iedereen die met kinderen en ouders te maken krijgt die in een scheiding verwikkeld zijn.

Inhoud

De programma onderdelen die aangeboden kunnen worden (een en ander in nader overleg) zijn:

  • Scheiden in Nederland; cijfers en feiten.
  • Omgaan met gezag; rechten en plichten van school en ouders.
  • Informatieplicht; welke ouders hebben recht op welke informatie?
  • Ontwikkelingstaken van kinderen die te maken krijgen met een (echt)scheiding.
  • Taken en verantwoordelijkheden binnen de schoolorganisatie.
  • Ontwikkelen van beleid; op weg naar een protocol.
    De schoolopdracht zal een inventarisatie en verkenning zijn van de eigen schoolorganisatie om aldus de schoolspecifieke behoefte in kaart te brengen.

Deze  training hoort bij he certificaat ScheidingsBewust. 

Data:

De training vindt plaats op de volgende data:

  • woensdag 8 februari 2023 Tijd: 14.30-17.30 uur
  • woensdag 22 maart 2023  Tijd: 14.30-17.30 uur

 

 

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Bij verhindering, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de cursusleidster.

Deelnamekosten: geen

Trainers

Trainer

De training wordt gegeven door twee trainers van het expertisebureau ‘Kind, school en scheiding’. 

Scheidingsbewust: omgaan met ouders en kinderen in scheiding

 

Datum

08-02-2023 - 22-03-2023

Tijd

14:30 - 17:30

Locatie

De Boog