Taakspel 3 t/m 8

Taakspel (leerkrachten 3 t/m 8)

Locatie: De Optimist Deltaweg 109, 2134 XS Hoofddorp

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleer je gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leraar of pedagogisch medewerker en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden,  komen ze in aanmerking voor de – vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.

Doel

Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Ook in schooljaar 2023-2024 organiseert de Floreer-Academie Taakspel (groepen 3 t/m 8) trainingen die leiden tot certificering. Selma Huitema​ verzorgt de trainingen. Naast de drie trainingsmomenten, word je in de klas bezocht door Selma. Certificering vindt plaats nadat je aantoonbaar gekwalificeerd bent.

 

Data:

  • woensdag 27 september 2023  Tijd: 14.30-17.00 uur
  • woensdag 17 januari 2024 Tijd: 14.30-17.00 uur
  • woensdag 17 april 2024 Tijd: 14.30-17.00 uur

 

Kosten

De trainingen worden vooraf betaald door de deelnemende scholen. Kosten per deelnemer: €400,-. Minimum aantal deelnemers is 6.

Klassenbezoek voor certificering is opgenomen in de training. Begeleiding kan in principe worden gedaan door de eigen IB-er met Taakspel-certificering. Deelname in overleg met je directeur en alleen voor leerkrachten van scholen die (gaan) werken met Taakspel.

Inschrijven is verplicht. Na inschrijving ben je verplicht de gehele cyclus te volgen.

Wanneer je verhinderd bent, annuleer je de inschrijving tenminste 24 uur van te voren middels een berichtje aan de cursusleidster.

Selma Huitema

Selma Huitema

Cursusleider

Zelfstandig Onderwijsprofessional * (Beeld)Coaching leerkrachten * Versterken leerkrachtvaardigheden * Oplossingsgerichte groepsbegeleiding * Taakspel * Positive Behaviour Support

 

Datum

27-09-2023 - 17-04-2024

Tijd

14:30 - 17:00

Locatie

De Optimist