Traumasensitief lesgeven optie 2

(Trauma)sensitief lesgeven

Binnen de verschillende scholen in de Haarlemmermeer wordt de afgelopen periode een flinke instroom van meertalige kinderen gezien. De achtergrond van deze kinderen is enorm divers. Het betreft kinderen van expatgezinnen van binnen en buiten Europa, maar ook gezinnen met een vluchtelingenachtergrond vanuit verschillende landen in de wereld. Vluchtelingenkinderen hebben vrijwel altijd gebeurtenissen meegemaakt die tot trauma kunnen leiden. Angst, geweld, bedreiging en armoede in hun land van herkomst, de reis en de onrust in opvanglocaties hebben een grote impact op deze kinderen. Toch is niet elke leerling met een vluchtelingen achtergrond getraumatiseerd. Aan de andere kant komt trauma ook voor bij kinderen die geen vluchtelingen achtergrond hebben.

Voor wie?
Voor onderwijsprofessionals en andere betrokkenen die te maken hebben met (tweedejaars) nieuwkomers/vluchtelingenkinderen. Daarnaast interessant voor leerkrachten van reguliere groepen, onderwijsprofessionals in het algemeen (IB’er, directeur, schoolmaatschappelijk werker) en betrokken zorgverleners.

Deze training wordt samen met Meer Primair, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 18 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent nog niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

Voor getraumatiseerde leerlingen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun leer- en/of gedragsproblemen (voortkomend uit trauma) vastlopen en in een negatieve spiraal belanden. Een leerkracht, onderwijsassistent kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind.

Deze manier van lesgeven en kijken naar kinderen is niet alleen fijn voor getraumatiseerde kinderen, maar ook voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels, onrustig zijn, kinderen die moeite hebben met veranderingen en/of problemen hebben met executieve functies zoals bijvoorbeeld emotieregulatie.

Twee studie bijeenkomsten op maat van 3 uur. 

Eerste bijeenkomst
herkennen en signaleren van trauma in de klas

Deze basistraining is gericht op deelnemers die nog weinig kennis hebben over trauma of nog niet lang werken met getraumatiseerde leerlingen.

Na deze workshop zal de deelnemer antwoorden hebben op de volgende vragen:

 • Over welke kinderen/ jongeren hebben we het vandaag?
 • Wat is trauma?
 • Waarom is het belangrijk om kennis te hebben over trauma?
 • Waarom ontwikkelt niet elke leerling die traumatiserende gebeurtenissen meemaakt, klachten?
 • Hebben alle leerlingen die traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt hebben, therapie nodig?
 • Welke effecten heeft trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen/ jongeren?
 • Welke invloed heeft trauma op de ontwikkeling van de hersenen?
 • Wat kan mijn rol als leerkracht/ docent zijn in het leven van getraumatiseerde jongeren?

 

Tweede bijeenkomst
De invloed van trauma op het kind/de jongere in de klas en praktische tips voor in de klas of op school.

Dit gedeelte van de training gaat onder andere over stressvermindering en het vergroten van veerkracht i.p.v. gedragsbeheersing in je klaslokaal. Om deel te kunnen nemen aan dit gedeelte van de training wordt verondersteld dat je de basistraining al gevolgd hebt, of minimaal beschikt over basiskennis over trauma.

Na deze training zal de deelnemer antwoorden hebben op de volgende vragen:

 • Welke factoren (persoonskenmerken/ traumasymptomen) zijn van directe invloed op het gedrag van de leerling?
 • Hoe doorbreek ik als leerkracht een eventuele negatieve spiraal?
 • Hoe kan ik (als docent) het gevoel van veiligheid in de klas vergroten?
 • Hoe werk ik aan het vergroten van de veerkracht van een kind
 • Hoe werk ik aan zelfregulatie bij getraumatiseerde kinderen
 • Wat doet dit met mij als leerkracht en hoe zorg ik goed voor mijzelf?
 • Naast theoretische kennis zal ruim voldoende gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en de vertaling naar de eigen onderwijspraktijk te maken.

 

 

Data:

 • 7 februari 2024 
 • 27 maart 2024

Tijden: 15.00-18.00 uur

Kosten: geen uit academie budget

Deze training wordt samen met Meer Primair, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 18 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent nog niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

 

Nadine Heemskerk

Trainer

Onderwijsadviseur, trainer & coach Het Jonge Kind bij Het ABC.

 

Traumasensitief lesgeven optie 2

 

Datum

07-02-2024 - 27-03-2024

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

De Bosrank