Trein van Boos naar Middel (tweede startgroep avond)

Training:

“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.

De trein van Boos naar Middel is gefundeerd op de methode ‘oplossingsgericht werken’. Die methode is creatief, praktisch en optimistisch.

Doelen

Het​ ​hoofddoel​ ​van​ ​de​ ​training​ ​is:​ ​De​ ​cursist​ ​kan​ ​goed​ ​blijven​ ​samenwerken​ ​als​ ​er​ ​spanningen​ ​zijn.

Subdoelen:

  • De​ ​cursist​ ​blijft​ ​ook​ ​bij​ ​spanning​ ​gericht​ ​op​ ​begrip​ ​voor​ ​de​ ​ander;
  • De​ ​cursist​ ​kan​ ​helder​ ​de​ ​grenzen​ ​aangeven​ ​van​ ​zijn​ ​mogelijkheden,​ ​met​ ​de​ ​intentie​ ​om​ ​de samenwerking​ ​te​ ​verbeteren;
  • De​ ​cursist​ ​kan​ ​bij​ ​oplopende​ ​spanning​ ​goed​ ​gebruik​ ​maken​ ​van​ ​zijn​ ​eigen​ ​helpers​ ​en​ ​van​ ​de helpers​ ​van​ ​“de​ ​ander”.

 

Doelgroep

De​ ​basistraining​ ​is​ ​geschikt​ ​voor​ ​iedereen​ ​die​ ​werkt​ ​in​ ​situaties​ ​waar​ ​regelmatig​ ​spanningen​ ​zijn​ ​met andere​ ​personen,​ ​binnen​ ​en​ ​buiten​ ​de​ ​eigen​ ​organisatie.​ ​Voorbeelden​ ​uit​ ​de​ ​praktijk:​ leerkrachten, ​directeuren van​ ​scholen,​ ​schoolbestuurders,​ ​managers​ ​van​ ​gemeenten,​ ​hulpverleners​ ​in​ ​de​ ​jeugdzorg​ ​of​ ​de psychiatrie,​ ​artsen​ ​en​ ​verpleegkundigen​ ​van​ ​de​ ​jeugdgezondheidszorg,​ ​telefonisten​ ​die​ ​veeleisende mensen​ ​te​ ​woord​ ​moeten​ ​staan.

Vorm

De​ ​training​ ​‘Samenwerken​ ​onder​ ​spanning’​ ​is​ ​een​ ​vaardigheidstraining.​ ​Uiteraard​ ​is​ ​er​ ​theorie,​ ​maar het​ ​oefenen​ ​met​ ​vaardigheden​ ​en​ ​met​ ​de​ ​oplossingsgerichte​ ​attitude​ ​staan​ ​centraal. In​ ​de​ ​training​ ​wordt​ ​gewerkt​ ​met​ ​casuïstiek​ ​van​ ​de​ ​cursisten.​ ​De​ ​eigen​ ​doelgroep​ ​en​ ​de​ ​eigen werkomgeving​ ​staan​ ​centraal.​ ​​Het​ ​is​ ​een​ ​“in​ ​service​ ​training”,​ ​wat​ ​betekent dat​ ​iedere​ ​training​ ​wordt​ ​aangepast​ ​aan​ ​de​ ​specifieke​ ​wensen​ ​van​ ​de​ ​opdrachtgever.

De training is verdeeld over drie delen van ieder 4 bijeenkomsten, twaalf in totaal.​ ​Bij​ ​ieder​ ​dagdeel​ ​training​ ​hoort​ ​een​ ​even​ ​grote​ ​tijdsinvestering​ ​voor ‘huiswerk’​ ​,​ ​dat​ ​wil​ ​zeggen:​ ​lezen​ ​en​ ​oefenen​ ​op​ ​de​ ​werkplek​ ​of​ ​thuis.​ ​Bij​ ​de​ ​trainingen​ ​die​ ​uit meerdere​ ​modulen​ ​bestaan​ ​geldt​ ​dat​ ​er​ ​tussen​ ​de​ ​modulen​ ​in​ ​extra​ ​opdrachten​ ​worden​ ​gegeven.​ ​Na ieder​ ​dagdeel​ ​training​ ​zijn​ ​er​ ​2​ ​tot​ ​3​ ​weken​ ​om​ ​te​ ​oefenen.​ ​De​ ​studiebelasting​ ​is​ ​3​ ​uur​ ​in​ ​de​ ​week.

Niveau​ ​en​ ​vrijstellingen

De​ ​trainingen​ ​worden​ ​aangepast​ ​aan​ ​het​ ​niveau​ ​van​ ​de​ ​cursisten,​ ​post​ ​MBO,​ ​post​ ​HBO​ ​en​ ​post​ ​WO. Met​ ​name​ ​gaat​ ​het​ ​dan​ ​om​ ​het​ ​niveau​ ​van​ ​gesprekstechniek​ ​en​ ​van​ ​bekendheid​ ​met​ ​principes​ ​van oplossingsgerichte​ ​cognitieve​ ​gedragstheorie.​ ​Er​ ​zijn​ ​geen​ ​specifieke​ ​vooropleidingseisen​ ​en​ ​geen vrijstellingen.​ ​Het​ ​is​ ​een​ ​basistraining.

Deelname:

Per startgroep mogen drie deelnemers per stichting deelnemen. Dat betekent dat de eerste drie reserveringen zeker mogen deelnemen. Vanaf nummer vier zal gekeken worden of er nog plek is bij de betreffende training!

Data:

Trainingen “Trein van boos naar middel”:

In september 2022 start een nieuwe training voor leerkrachten. De training bestaat uit 3 blokken van 4 dagdelen, waarvan het de bedoeling is dat iedereen alle blokken volgt. Dus houd er rekening mee dat als je je opgeeft het de bedoeling is dat je de hele training  volgt.

Groep 2: dinsdagavond van 18.30 tot 21.30 uur. Locatie De Kameleon

         Deel 1: 13 september, 27 september, 11  oktober en 1 november 2022

         Deel 2: 24 januari, 7 februari, 21 februari en 14 maart 2023

         Deel 3: 16 mei, 30 mei, 13 juni en 27 juni 2023

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Bij verhindering, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de cursusleidster.

Deelnamekosten: Deze training wordt bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Aanmelden betekent formeel deelnemen aan de training. Eventueel afmelden kan alleen via de route accorderen van de leidinggevende van de desbetreffende deelnemer. Deze leidinggevende stuurt het schriftelijk akkoord naar het SWV. Indien er geen juiste afmelding heeft plaatsgevonden, zullen de door het samenwerkingsverband gemaakte kosten van de training, worden doorberekend aan het betreffende bestuur.

Ernst Bouweriks/ Frank van den Berg

Cursusleiders Buro Pro Ago

Trein van Boos naar Middel (tweede startgroep avond)

 

Datum

13-09-2022

Tijd

18:30 - 21:30

Locatie

De Kameleon