Trein van Boos naar Middel (vierde startgroep middag)

Training:

“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.

De trein van Boos naar Middel is gefundeerd op de methode ‘oplossingsgericht werken’. Die methode is creatief, praktisch en optimistisch.

Doelen

Het​ ​hoofddoel​ ​van​ ​de​ ​training​ ​is:​ ​De​ ​cursist​ ​kan​ ​goed​ ​blijven​ ​samenwerken​ ​als​ ​er​ ​spanningen​ ​zijn.

Subdoelen:

  • De​ ​cursist​ ​blijft​ ​ook​ ​bij​ ​spanning​ ​gericht​ ​op​ ​begrip​ ​voor​ ​de​ ​ander;
  • De​ ​cursist​ ​kan​ ​helder​ ​de​ ​grenzen​ ​aangeven​ ​van​ ​zijn​ ​mogelijkheden,​ ​met​ ​de​ ​intentie​ ​om​ ​de samenwerking​ ​te​ ​verbeteren;
  • De​ ​cursist​ ​kan​ ​bij​ ​oplopende​ ​spanning​ ​goed​ ​gebruik​ ​maken​ ​van​ ​zijn​ ​eigen​ ​helpers​ ​en​ ​van​ ​de helpers​ ​van​ ​“de​ ​ander”.

 

Doelgroep

De​ ​basistraining​ ​is​ ​geschikt​ ​voor​ ​iedereen​ ​die​ ​werkt​ ​in​ ​situaties​ ​waar​ ​regelmatig​ ​spanningen​ ​zijn​ ​met andere​ ​personen,​ ​binnen​ ​en​ ​buiten​ ​de​ ​eigen​ ​organisatie.​ ​Voorbeelden​ ​uit​ ​de​ ​praktijk:​ leerkrachten, ​directeuren van​ ​scholen,​ ​schoolbestuurders,​ ​managers​ ​van​ ​gemeenten,​ ​hulpverleners​ ​in​ ​de​ ​jeugdzorg​ ​of​ ​de psychiatrie,​ ​artsen​ ​en​ ​verpleegkundigen​ ​van​ ​de​ ​jeugdgezondheidszorg,​ ​telefonisten​ ​die​ ​veeleisende mensen​ ​te​ ​woord​ ​moeten​ ​staan.

Vorm

De​ ​training​ ​‘Samenwerken​ ​onder​ ​spanning’​ ​is​ ​een​ ​vaardigheidstraining.​ ​Uiteraard​ ​is​ ​er​ ​theorie,​ ​maar het​ ​oefenen​ ​met​ ​vaardigheden​ ​en​ ​met​ ​de​ ​oplossingsgerichte​ ​attitude​ ​staan​ ​centraal. In​ ​de​ ​training​ ​wordt​ ​gewerkt​ ​met​ ​casuïstiek​ ​van​ ​de​ ​cursisten.​ ​De​ ​eigen​ ​doelgroep​ ​en​ ​de​ ​eigen werkomgeving​ ​staan​ ​centraal.​ ​​Het​ ​is​ ​een​ ​“in​ ​service​ ​training”,​ ​wat​ ​betekent dat​ ​iedere​ ​training​ ​wordt​ ​aangepast​ ​aan​ ​de​ ​specifieke​ ​wensen​ ​van​ ​de​ ​opdrachtgever.

De training is verdeeld over drie delen van ieder 4 bijeenkomsten, twaalf in totaal.​ ​Bij​ ​ieder​ ​dagdeel​ ​training​ ​hoort​ ​een​ ​even​ ​grote​ ​tijdsinvestering​ ​voor ‘huiswerk’​ ​,​ ​dat​ ​wil​ ​zeggen:​ ​lezen​ ​en​ ​oefenen​ ​op​ ​de​ ​werkplek​ ​of​ ​thuis.​ ​Bij​ ​de​ ​trainingen​ ​die​ ​uit meerdere​ ​modulen​ ​bestaan​ ​geldt​ ​dat​ ​er​ ​tussen​ ​de​ ​modulen​ ​in​ ​extra​ ​opdrachten​ ​worden​ ​gegeven.​ ​Na ieder​ ​dagdeel​ ​training​ ​zijn​ ​er​ ​2​ ​tot​ ​3​ ​weken​ ​om​ ​te​ ​oefenen.​ ​De​ ​studiebelasting​ ​is​ ​3​ ​uur​ ​in​ ​de​ ​week.

Niveau​ ​en​ ​vrijstellingen

De​ ​trainingen​ ​worden​ ​aangepast​ ​aan​ ​het​ ​niveau​ ​van​ ​de​ ​cursisten,​ ​post​ ​MBO,​ ​post​ ​HBO​ ​en​ ​post​ ​WO. Met​ ​name​ ​gaat​ ​het​ ​dan​ ​om​ ​het​ ​niveau​ ​van​ ​gesprekstechniek​ ​en​ ​van​ ​bekendheid​ ​met​ ​principes​ ​van oplossingsgerichte​ ​cognitieve​ ​gedragstheorie.​ ​Er​ ​zijn​ ​geen​ ​specifieke​ ​vooropleidingseisen​ ​en​ ​geen vrijstellingen.​ ​Het​ ​is​ ​een​ ​basistraining.

Data:

Trainingen “Trein van boos naar middel”:

In augustus 2021 start een nieuwe training voor leerkrachten. De training bestaat uit 3 blokken van 4 dagdelen, waarvan het de bedoeling is dat iedereen alle blokken volgt. Dus houd er rekening mee dat als je je opgeeft het de bedoeling is dat je de hele training  volgt.

Data 4e treingroep: alle bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 14.30-17.30 uur. Locatie het Kompas, Anne Franklaan 20 te Hoofddorp

Groep 4: woensdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur.

         Deel 1: 10 november, 24 november, 8 december en 22 december 2021

         Deel 2: 9 maart, 23 maart, 6 april en 20 april 2022

         Schooljaar 22-23!  Deel 3: 7 september, 21 september, 5 oktober en 26 oktober 2022

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Bij verhindering, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de cursusleidster.  
Deelnamekosten: Deze training wordt bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Aanmelden betekent formeel deelnemen aan de training. Eventueel afmelden kan alleen via de route accorderen van de leidinggevende van de desbetreffende deelnemer. Deze leidinggevende stuurt het schriftelijk akkoord naar het SWV. Indien er geen juiste afmelding heeft plaatsgevonden, zullen de door het samenwerkingsverband gemaakte kosten van de training, worden doorberekend aan het betreffende bestuur.

Ernst Bouweriks/ Frank van den Berg

Cursusleiders Buro Pro Ago

Trein van Boos naar Middel (vierde startgroep middag)

 

Datum

10-11-2021 - 07-12-2021

Tijd

14:30 - 17:30

Locatie