Wizz-scholing: Bouwen aan een stevig rekenmuurtje gr. 3 t/m 8

Bouwen aan een stevig rekenmuurtje

Veel leerlingen hebben hardnekkige problemen bij het vlot uitvoeren van basisbewerkingen. Recent onderzoek van een aantal universiteiten heeft het effect van automatiseringstekorten op achterstanden bij het leren rekenen nader in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat automatiseren bij de meeste leerlingen veel meer tijd neemt dan rekenmethoden veronderstellen. Bovendien is gebleken dat de verschillen tussen de leerlingen zeer groot, hardnekkig en deels blijvend zijn.

Aanleiding
De uitkomsten waren aanleiding om het rekenmuurtje, de profieltoets rekenen en een oefenprogramma te ontwikkelen. Deze producten brengen het effect van automatiseringstekorten inv beeld en geven tools om deze tekorten aan te pakken.

Het Rekenmuurtje
Het onderzoek heeft aangetoond dat leren rekenen een stapeling is van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in het zogenaamde rekenmuurtje. De cruciale bouwstenen, de zogenaamde drempels, zijn hierin inzichtelijk gemaakt. In de scholing ‘Bouwen aan een stevig rekenmuurtje’ geven wij je inzicht in de opbouw van het rekenmuurtje en hoe de relatie van deze opbouw is ten opzichte van de aanpak en het aanbod in de rekenmethode. Daarnaast besteden we aandacht aan strategiegebruik bij de basisvaardigheden rekenen.

De Profieltoets Rekenen
De profieltoets is een instrument om gedurende de hele schoolperiode preventief te werken, door automatiseringstekorten direct in beeld te brengen. De toets kan tevens als screeningsinstrument ingezet worden om achterstanden / hiaten groepsgewijs en individueel in beeld te brengen. De profieltoets kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen.

Oefenen
Er kan op verschillende manieren gericht gewerkt worden aan vaardigheden op het gebied van hoofdrekenen en het automatiseren/memoriseren. Van belang is om daarbij aandacht te hebben voor de didactische aanpak. In de cursus worden handreikingen gegeven voor een juiste opbouw en passend strategiegebruik. Wij laten je zien hoe je preventief kunt werken aan de basisvaardigheden rekenen, door de inzet van spel en (klassikale) oefenvormen. We gebruiken hiervoor bestaande spellen en oefenvormen, die vaak al op school aanwezig zijn. Voor leerlingen die meer moeite hebben met het automatiseren zijn er bij verschillende drempels door de SLO de zogenaamde drempelspellen ontwikkeld, waarmee leerlingen specifiek kunnen oefenen. In de scholing kunt u kennis maken met deze spellen (de spellen zijn zowel te downloaden als te koop). Gebruikers van de digitale profieltoets kunnen hun leerlingen daarnaast laten oefenen met het digitale oefenprogramma.

Data:

  • donderdag 23 september 2021.  Tijd 15.45-18.00 uur
  • donderdag 28 oktober 2021.  Tijd 15.45-18.00 uur
  • donderdag 25 november 2021.  Tijd 15.45-18.00 uur

Inschrijven is verplicht. Door in te schrijven verplicht je jezelf de gehele cyclus te volgen. Deelnamekosten: geen (is opgenomen in SOPOH aanbod). Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

Peter C. van Dijk

Cursusleider

Peter  van Dijk heeft ruime specialistische ervaring in het geven van
trainingen en begeleiden van scholen met betrekking tot rekenwiskunde onderwijs.

 

Datum

23-09-2021 - 25-11-2021

Tijd

15:45 - 18:00

Locatie

Daltonschool Het Palet