Woordenschat NT2 (Nederlands als tweede taal) onderwijsassistenten

Training Woordenschat Nederlands als tweede Taal (NT2)

Kinderen die naar Nederland komen en de taal niet spreken,  komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. De kans is groot dat je als onderwijsassistent, leraar ondersteuner of klassen assistent gevraagd wordt om te helpen bij de opvang van deze kinderen en het leren van het Nederlands als tweede taal. Om je op weg te helpen is deze basiscursus ontwikkeld, waarin vragen aan bod komen als: met welke aspecten moet je rekening houden bij het leren van een nieuwe taal, hoe vergroot je de woordenschat van deze leerlingen, hoe betrek je de nieuwkomers bij de les, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet je de reguliere methoden in?
 
 
 
 
Doelgroep: onderwijsassistenten, leraar ondersteuners en klassenassistenten
 

Drie bijeenkomsten van 2 uur

Inhoud

 • leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen/luisteren

In deze cursus is ruim gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over je eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

 

Resultaat

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je weet meer over woordenschatdidactiek.
 • Je weet hoe je taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • Je hebt kennis over het technisch leesonderwijs aan nieuwkomers.
 • Je hebt je kennis over het technisch leesonderwijs aan NT2-leerlingen uitgebreid.
 • Je hebt je kennis over begrijpend luisteren en lezen met NT2-leerlingen uitgebreid.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

Taalvaardigheid algemeen

 • Belang goede taalvaardigheid
 • Kenmerken van leerlingen met een taalachterstand
 • Onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand
 • Uitlokken/stimuleren van taalproductie
 • Klankonderwijs
 • Zinsbouw

Woordenschat 

 • Didactiek woordenschat
 • Effectief woordenschatonderwijs aan groepjes
 • Specifiek NT2-doelgroep
 • Doorgaande lijn klas – RT

Technisch en begrijpend lezen 

 • Specifieke onderwijsbehoeften leerlingen met een taalachterstand
 • Inspelen op specifieke behoeften
 • Doorgaande lijn klas – RT

 

Data:

 • woensdag15 september 14.30-16.30 uur
 • woensdag 13 oktober 14.30-16.30 uur
 • woensdag 1 december 14.30-16.30 uur
 

Kosten: geen. Reserveren is verplicht. Annuleer je reservering wanneer je verhinderd bent.

Anneke Bemer

Anneke Bemer

Trainer

Anneke Bemer MSc Taal- en leesspecialist CED-groep

 

Datum

15-09-2021 - 01-12-2021

Tijd

14:30 - 16:30

Locatie

De Bosrank