Leernetwerken

Leernetwerken

Een leerkracht die na de opleiding start, heeft gemiddeld acht jaar nodig om alle kennis en vaardigheden op de juist manier in praktijk om te zetten. Op dat moment zitten de meeste leerkrachten echter nog maar op drie kwart van hun mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat deelname aan een leergemeenschap of leernetwerk ook die laatste 25% tot ontwikkeling brengt.

Een professioneel leernetwerk is een groep onderwijsprofessionals die samen leren over de onderwijspraktijk, met als doel te verbeteren. In een leergemeenschap staat het leren van leerlingen centraal. Om dit leren voortdurend te kunnen verbeteren, onderzoeken schoolleiding en leerkrachten het eigen handelen in de praktijk. Door kennis te delen, open te staan voor nieuwe inzichten, elkaar te consulteren en visiteren zetten wij onze klasdeuren open voor collega’s. De kinderen die wij lesgeven worden daarmee ONZE kinderen.

Gedrag

Volgende activiteit

Meldcode online training - 23-08-2021 - 01-07-2023 - Hele dag

Toon alles

ICT

Volgende activiteit

Workshop Apps op de iPad met JamF Teacher - 19-06-2023 - 15:45 - 17:45

Toon alles

ICT studiedag

Geen komende evenementen

Intern Begeleiders

Volgende activiteit

Meldcode IB-ers online training - 23-08-2021 - 01-07-2023 - Hele dag

Toon alles

Kleuteronderwijs

Volgende activiteit

Meldcode online training - 23-08-2021 - 01-07-2023 - Hele dag

Toon alles

Lezing

Geen komende evenementen

Mentoren

Volgende activiteit

Pilates eerste serie - 06-09-2023 - 18-10-2023 - 15:00 - 16:00

Toon alles

Onderbouwd

Geen komende evenementen

Onderwijsassistenten

Volgende activiteit

Meldcode online training - 23-08-2021 - 01-07-2023 - Hele dag

Toon alles

Online training

Geen komende evenementen

Pedagogisch medewerkers

Volgende activiteit

Online nascholing Nederlands 3F Kinderopvang - 29-08-2022 - 01-06-2023 - Hele dag

Toon alles

Schoolcoaches

Geen komende evenementen

Starters

Volgende activiteit

Meldcode online training - 23-08-2021 - 01-07-2023 - Hele dag

Toon alles

studiedag hybrideonderwijs

Geen komende evenementen

Taakspel

Volgende activiteit

Taakspel 3 t/m 8 - 27-09-2023 - 17-04-2024 - 14:30 - 17:00

Toon alles

Talentfluisteraars

Geen komende evenementen

Vakleerkrachten

Volgende activiteit

Meldcode online training - 23-08-2021 - 01-07-2023 - Hele dag

Toon alles