Leernetwerken

Leernetwerken

Een leerkracht die na de opleiding start, heeft gemiddeld acht jaar nodig om alle kennis en vaardigheden op de juist manier in praktijk om te zetten. Op dat moment zitten de meeste leerkrachten echter nog maar op drie kwart van hun mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat deelname aan een leergemeenschap of leernetwerk ook die laatste 25% tot ontwikkeling brengt.

Een professioneel leernetwerk is een groep onderwijsprofessionals die samen leren over de onderwijspraktijk, met als doel te verbeteren. In een leergemeenschap staat het leren van leerlingen centraal. Om dit leren voortdurend te kunnen verbeteren, onderzoeken schoolleiding en leerkrachten het eigen handelen in de praktijk. Door kennis te delen, open te staan voor nieuwe inzichten, elkaar te consulteren en visiteren zetten wij onze klasdeuren open voor collega’s. De kinderen die wij lesgeven worden daarmee ONZE kinderen.