Directeuren

Leernetwerk Directeuren

De directeuren vormen een vijftal kleine leernetwerken van telkens 4 à 5 scholen. De indeling is gebaseerd op plaats van de school, aantal leerlingen, denominatie en concept van de school. Onderzoek wijst uit, dat “know-how” het beste gedeeld kan worden door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen.

In het leernetwerk ontwikkel je samen kwaliteitsbeleid. Dit betekent, dat je elkaar informeert over:

 • de schoolontwikkelingen;
 • de resultaten van de school;
 • de wijze waarop je leiding en sturing geeft aan de school;
 • de communicatiestromen;
 • alles wat hier nog meer bij past.

Om zicht te krijgen op hoe de  school draait, is het de bedoeling dat je elkaar gaat auditen. Vanuit het inspectiekader elkaar bevragen. Iets meer zijn dan de kritische vriend.

Om elkaar goed te leren kennen en elkaar goed te kunnen ondersteunen, komt elke leergroep tenminste 4 keer per schooljaar bijeen. De samenstelling van het leernetwerk is vastgelegd voor twee schooljaren, te beginnen in het schooljaar 2016-2017.

De werkgroep “kwaliteit” volgt het leernetwerk, voorziet het van impulsen, bewaakt de gemaakte afspraken en bespreekt de voortgang.

Aan dit leernetwerk zijn geen kosten verbonden. Deelname is verplicht. Inschrijven is daarom niet nodig.

Wanneer je verhinderd bent, geef je dit tenminste 24 uur van te voren door aan de bewaker van dit leernetwerk.

Samenstelling

 • Optimist (bewaker)
 • Twickel
 • BAS
 • Zilvermeeuw
 • Joppe (bewaker)
 • Rietveld
 • de Boog
 • Dik Trom
 • Zevensprong  (bewaker)
 • Achtbaan
 • Waterwolf
 • Aldoende
 • Tovercirkel (bewaker)
 • Bosrank
 • IJwegschool
 • Bikube
 • JP Heijeschool
 • Zwanebloem (bewaker)
 • Merlijn
 • Het Palet
 • Octopus

Richtdata aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk