Directie

Leernetwerk Directeuren

De directeuren vormen een viertal leernetwerken waarin telkens 4 tot 6 scholen vertegenwoordigd zijn. “Know-how” kan het beste gedeeld worden door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen.

Onderling vinden audits plaats. Ieder leernetwerk ontwikkelt samen kwaliteitsbeleid. Dit betekent o.a. elkaar informeren en bevragen over:

  • schoolontwikkelingen;
  • resultaten:
  • wijze waarop iedere betrokkene leiding en sturing geeft aan de school;
  • communicatiestromen;
  • eisen vanuit het inspectiekader;
  • alles wat hier nog meer bij past.

Om elkaar goed te leren kennen en elkaar goed te kunnen ondersteunen, komt elke leergroep tenminste 4 keer per schooljaar bijeen.

De werkgroep “kwaliteit” volgt het leernetwerk, voorziet het van impulsen, bewaakt de gemaakte afspraken en bespreekt de voortgang.

Bijeenkomsten die interessant zijn voor directeuren van deze leernetwerken:

 

Meldcode online training 24-25

Datum: 01-09-2024 - 01-07-2025
Aanvang: 00:00

Meer informatie...