Gedrag

Leernetwerk Gedrag

 

Het doel van dit leernetwerk is het uitwisselen van kennis op het gebied van gedrag. Dit gebeurt door deel te nemen aan de drie bijeenkomsten. Een ander middel voor uitwisseling is het opbouwen van een digitale verzamelplek van materialen en informatie, waarbij ook de mogelijkheid is om discussies te voeren. Te denken valt aan de volgende informatie: presentaties, groepsplannen gedrag, pictogrammen, handboeken, observatieformulieren, boekentips, trainingen.

Inhoud

Alle bijeenkomsten staan in het licht van sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit een algemene oriëntatie wordt in de loop van de bijeenkomsten ingezoomd. Uitgangspunt is dat onderwerpen zodanig worden behandeld dat gedragsspecialisten hiermee in de praktijk op schoolniveau aan de slag kunnen. Er is veel aandacht voor realisatie in de praktijk. Qua inhoud hebben wij een voorstel, maar hierin zijn wij flexibel en wij sluiten aan op de behoeften van deelnemers door na elke bijeenkomst een reflectie en vooruitblik te doen. Ook een ‘huiswerkopdracht’ kan deel uitmaken van de vooruitblik.

 

Aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk

Geen Bijeenkomsten
Marieke Strebus

Marieke Strebus

Netwerktrekker