Gedrag

Leernetwerk Gedrag

Het doel van dit leernetwerk is het uitwisselen van kennis op het gebied van gedrag. Dit gebeurt door deel te nemen aan de drie bijeenkomsten. Een ander middel voor uitwisseling is het opbouwen van een digitale verzamelplek van materialen en informatie, waarbij ook de mogelijkheid is om discussies te voeren. Te denken valt aan de volgende informatie: presentaties, groepsplannen gedrag, pictogrammen, handboeken, observatieformulieren, boekentips, trainingen.

Inhoud

Alle bijeenkomsten staan in het licht van sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit een algemene oriëntatie wordt in de loop van de bijeenkomsten ingezoomd. Uitgangspunt is dat onderwerpen zodanig worden behandeld dat gedragsspecialisten hiermee in de praktijk op schoolniveau aan de slag kunnen. Er is veel aandacht voor realisatie in de praktijk. Qua inhoud hebben wij een voorstel, maar hierin zijn wij flexibel en wij sluiten aan op de behoeften van deelnemers door na elke bijeenkomst een reflectie en vooruitblik te doen. Ook een ‘huiswerkopdracht’ kan deel uitmaken van de vooruitblik.

Pedagogiek-gedrag

Op deze pagina vind je links en verwijzingen naar goede Tutorials die je kunnen helpen het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Het doel van dit platform is het bieden en delen van kennis op het gebied van onderwijs.

Voor vragen over gedrag bij kun je terecht bij Asna Biharie. Zij  is werkzaam op de IJwegchool en is gedragsspecialist.  Je kunt haar bereiken op het volgende e-mailadres: asna.biharie@sopoh.nl

Een podcast/vodcast van Peter Heerschop en Marcel van Herpen

De wereld verandert met de dag. We zijn ons bewust van de onzekere toekomst. Wat betekent dat voor het onderwijs? Wat moeten we vasthouden? Wat kan anders? Wat moet fysiek en wat kan op afstand? Hoe gaan we verder? Het zijn de vragen van vandaag!

Heerschop en Van Herpen gaan in gesprek met de experts: de kinderen en de leraren, maar ook met interessante gasten. Ze duiken de klas in en bespreken de kleine verhalen en de grote dromen. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst, maar kan alleen vandaag gegeven worden

centrumpedagogischcontact.nl/podcast

 

TED talk Rita Pierson: Why every kid needs a champion.

Rita Pierson, al 40 jaar docent, hoorde ooit een collega zeggen: “Ik word niet betaald om de kinderen aardig te vinden.” Haar reactie: “Kinderen leren niet van mensen die ze niet aardig vinden.” Een bezielende oproep aan leerkrachten om te geloven in hun leerlingen en verbindingen met hen aan te gaan op een persoonlijk, persoonlijk niveau.

Video van Rita Pierson

Tutorials

 

Faalangst bespreken in de groep.

Voor leerkrachten van groep 7/8 en iedereen die zelf ‘pubers’ heeft: workshop communiceren met pubers door AM Kelderma

Rouw en verdriet bij kinderen

Medilex: Video vanaf 5.00 min starten! Riet Fiddelaers Jaspers over rouw en verdriet bij kinderen.

Podcast: Riet Fiddelaers-Jaspers – Kinderen serieus nemen

Nieuwsbrieven netwerk gedrag

Nieuwsbrief Floreer Gedrag 22 maart 2022

Aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk

Meldcode IB-ers online training 23-24

Datum: 04-09-2023 - 01-07-2024
Aanvang: 00:00

Meer informatie...

Meldcode online training 23-24

Datum: 04-09-2023 - 01-07-2024
Aanvang: 00:00

Meer informatie...

Taakspel 3 t/m 8

Datum: 27-09-2023 - 17-04-2024
Aanvang: 14:30

Meer informatie...

Netwerk gedrag1

Datum: 10-10-2023
Aanvang: 15:30

Meer informatie...

Traumasensitief lesgeven optie 1

Datum: 11-10-2023 - 29-11-2023
Aanvang: 15:00

Meer informatie...

De groepscode. Zo werk je met groepen!

Datum: 19-10-2023 - 07-12-2023
Aanvang: 15:45

Meer informatie...
VOL!

Traumasensitief lesgeven optie 2

Datum: 07-02-2024 - 27-03-2024
Aanvang: 15:00

Meer informatie...

Netwerk gedrag 2

Datum: 11-04-2024
Aanvang: 15:30

Meer informatie...
Asna Biharie

Asna Biharie

Contactpersoon