Hoogbegaafden

Leernetwerk Hoogbegaafden en Plusleerlingen

Inleiding:

Iedere leerkracht krijgt te maken met kinderen die meer-, of hoogbegaafd zijn. Het is van belang dat leerkrachten passend onderwijs aan deze kinderen kunnen bieden. Daarvoor is kennis nodig van de wijze waarop deze kinderen informatie verwerken en kennis over materialen.

Inhoud en werkwijze

Binnen het leernetwerk wisselen medewerkers uit het primair onderwijs kennis, ervaringen en nieuwe ideeën uit. Het is een netwerk van halen en brengen; de deelnemers bepalen zelf de onderwerpen en nodigen indien gewenst sprekers uit (halen), of gaan met elkaar in gesprek over hun eigen onderwijspraktijk (brengen).

Doel

Het doel van het leernetwerken is het uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbegaafdheid. We proberen te komen tot meer eenheid van beleid binnen de SOPOH scholen. Deelnemen aan het netwerk Hoogbegaafden betekent dat jij je verder wilt specialiseren op dit terrein. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer je aansluit dan vorm je samen een groep die op elkaar mag rekenen en bouwen. Ook ben je als specialist een vraagbaak/aanspreekpunt voor andere collega’s. 

Er zijn 3 bijeenkomsten per jaar. Het streven is dat er per school een vertegenwoordiger is. De onderwerpen worden  zo gekozen dat de specialisten hier mee aan de slag kunnen op hun school. 

De onderwerpen sluiten aan op de actualiteit. Dit kan door met elkaar in gesprek te gaan of door sprekers uit te nodigen.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • beleid en signalering;
  • executieve functies;
  • kenmerken van begaafde kinderen;
  • types begaafde kinderen;
  • hoe te handelen?;
  • mindset mindgrowth;
  • (digitale) methoden en materialen. 

 

 

 

 

 

 

Aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk

Geen Bijeenkomsten
Stephanie Buijs

Stephanie Buijs

Netwerktrekker

 

Marjet Hesmerg

Marjet Hesmerg

Netwerktrekker