Motoriek

Leernetwerk Motoriek

In iedere klas zitten kinderen die als gevolg van relatief kleine motorische problemen niet optimaal presteren. Ook bij kinderen met een slechte concentratie of onrustig gedrag in de klas kunnen motorische problemen een oorzaak zijn. Deze problemen zijn een klein probleem voor de school, maar voor het kind vaak een groot probleem. De leerkracht die het kind dagelijks ziet, kan natuurlijk als beste deze problemen signaleren en hierop inspelen. Vroegtijdige en efficiënte interventie helpt een kind sterk in zijn (motorische) ontwikkeling. Hierdoor komt het beter mee op school en dat heeft een positief effect op het welbevinden van het kind.

 

Doel en relevantie

Het doel van de drie bijeenkomsten is het verkrijgen van handvatten waar leerkrachten direct mee aan de slag kunnen in hun klas en op hun school.

Netwerktrekker

Cora van Breemen heeft zich onverwachts teruggetrokken als netwerktrekker. Er is nog geen nieuwe trekker gekozen. Vanuit eerdere mailwisseling met deelnemers is besloten om de tweede netwerk bijeenkomst wel gewoon door te laten gaan. Voor deze bijeenkomst is Joyce Gritter even contactpersoon. Locatie wordt Merlijn.

 

 

 

Deelname aan het LeerNetwerk is kosteloos.

Aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk

Geen Bijeenkomsten
 Joyce Gritter

Joyce Gritter

contactpersoon