Onderbouwd

Onderbouwd

Speels werken aan doelen

Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordachte kleutermethode die zorgt voor de nodige prikkels, een belangrijke voorwaarde voor het leren.

Doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal

Bij jonge kinderen bestaat er een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind bepaalde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis opdoen die zij in een later stadium nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Want als je met het juiste materiaal aansluit bij de behoefte aan spelend leren, zorg je ervoor dat ze al handelend hun doelen behalen!

Leerpakket, handpoppen en ontwikkelingsmateriaal

Onderbouwd maakt spelenderwijs leren mogelijk door de inzet van het leerpakket (o.a. Rekenflat, Villa letterpret, Praatstoel en Verteltheater), de bijbehorende handpoppen en ontwikkelingsmateriaal. De handpop zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en biedt het kind een veilig gevoel. Elke handpop is gekoppeld aan een leerdoel. Het doel komt tot leven en krijgt betekenis voor het kind. Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, geeft de juf les over het doel. Dit doet zij aan de hand van de leerkaarten in het Onderbouwd leerpakket. Door te werken met ontwikkelingsmateriaal wordt het doel tastbaar gemaakt.

Aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk

Geen Bijeenkomsten
Claudia Hoogeboom

Claudia Hoogeboom

netwerktrekker

Csila Havay

Csila Havay

netwerktrekker