Onderwijsassistenten

Leernetwerk Onderwijsassistenten

Het leernetwerk komt vier keer per jaar bijeen. 

Voorafgaande aan een bijeenkomst volgen de onderwijsassistenten een afgesproken cursus uit het aanbod van E-Wise.

De betreffende cursus is uitgangspunt voor de bijeenkomst die een intervisie- of verdiepingskarakter zal hebben.

Aankomende bijeenkomsten voor dit leernetwerk

Geen Bijeenkomsten
Ger Gritter

Ger Gritter