Inspiratiedagen

Inspiratiedagen (2018-2019)

In schooljaar 2018-2019 organiseert de SOPOH Academie drie thematische inspiratiemomenten.

  1. “Sociale vaardigheid, w.o. pestgedrag” – maandag 26 november 2018 van 16.00 – 17.00 (17.30) uur
  2. “Talent” – donderdag 7 februari 2019 van 15.45 – 18.00 uur
  3. “Rekenen en taal” problemen door fysieke en motorische oorzaken – dinsdag 18 juni 2019 van 15.45 – 18.00 uur

 

Inspiratiedagen (2019-2020)

In schooljaar 2019-2020 organiseert de SOPOH Academie twee thematische inspiratiemomenten.

  1. Donderdag 6 februari 2020 van 15.45 – 18.00 uur
  2. Maandag 15 juni 2020 15.45 – 18.00 uur

 

 

Deelname is kosteloos. Reserveren is verplicht.

Ben je verhinderd, dan graag tijdig annuleren.